17 november 2021

Bestrijding van laaggeletterdheid op de basisscholen

Donderdagavond, 11 november 2021, heeft Harderwijk Anders een voorstel van de PVDA, samen met de andere partijen, unaniem aangenomen om ‘de Bibliotheek op school’ uit te breiden.

Harderwijk Anders vindt bestrijding laaggeletterdheid van groot belang. De bibliotheek heeft hier een essentiële rol in. Door media in de scholen te plaatsen en deskundige lees/media consulenten te koppelen aan de betreffende scholen bereikt de bibliotheek zowel de leerlingen, docenten en de ouders/verzorgers. Op deze manier komt er dagelijks aandacht voor leesplezier op school en thuis.

Lezen is noodzakelijk voor leren. Wie veel leest en daardoor teksten beter begrijpt doet kennis op en kan zich ontwikkelen. Lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, begrijpend lezen en schrijven. Verhalen helpen je ook om je beter in te leven en begrip te hebben voor anderen en dus de samenleving.

HA_laaggeletterden
Harderwijk Anders