06 oktober 2021

Begraafplaats als ontmoetingsplek

Op 7 oktober wordt ‘de week tegen eenzaamheid’ afgesloten. Harderwijk Anders komt die dag bij de raadsvergadering met een voorstel genaamd: “Van begraafplaats naar Ontmoetingsplek” naar voorbeeld van begraafplaats Bovenbroek in Kampen.

Eenzaamheid is een probleem waarmee veel mensen dagelijks geconfronteerd worden. Naar mate mensen ouder worden, neemt de eenzaamheid verder toe. Dit is het gevolg van onder andere gemis van dierbaren en een steeds kleiner wordende sociale omgeving, waardoor mensen in een isolement terecht komen.

Veel nabestaanden bezoeken hun dierbaren geregeld op de begraafplaats. Vaak om te rouwen maar ook uit eenzaamheid en gemis. De beheerder van de begraafplaats in Kampen bemerkte dat bezoekers aanspraak zochten en hun verhaal aan hem vertelden. Zo is het idee van een ontmoetingsplek ontstaan. Een plek waar vrijwillige ervaringsdeskundige gastvrouwen en gastheren aanwezig zijn. Waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie en wat aanspraak. Maar waar zij ook een luisterend oor vinden voor hun persoonlijke verhaal. Er zijn mensen die geregeld terugkomen en er komen contacten tot stand tussen verschillende bezoekers. Soms blijkt dat mensen ook andere ondersteuning nodig hebben. In dat geval kunnen deze mensen via het welzijnswerk verder geholpen worden.

Het initiatief in Kampen werd onder de aandacht gebracht bij raadslid Maarten Reckman van Harderwijk Anders: “Ik was geboeid door dit mooie initiatief en heb contact gelegd met de gemeente Kampen. Het idee van de ontmoetingsplek blijkt erg succesvol te zijn. Echt mooi om te zien dat zoiets klein begint en vervolgens met betrekkelijk weinig middelen en budget kan uitgroeien tot een plek die echt in een behoefte voorziet.

”Om ook een soortgelijke ontmoetingsplek op één of beide begraafplaatsen van de gemeente Harderwijk te realiseren is samenwerking gewenst tussen de beheerder van de begraafplaats, de gemeente en ZorgDat. De motie die donderdag door Harderwijk Anders ingediend wordt roept het college van Burgemeester en Wethouders dan ook op om te onderzoeken of dergelijke ontmoetingsplek(ken) ook in Harderwijk in een behoefte kunnen voorzien. Iedereen moet in Harderwijk immers mee kunnen doen en dat kan niet in eenzaamheid.

“Zo ontstaat steeds meer het besef dat een begraafplaats niet alleen een plek is voor de overledenen, maar juist ook voor de levenden” (beheerder begraafplaats Bovenbroek).

ontmoetingsplek 1
Harderwijk Anders