24 januari 2018

2e motie HA en VVD voor het realiseren Tinyhouses (aangenomen)

Speerpunt uit ons verkiezingsprogramma: Passende woonruimte binnen 2,5 jaar voor iedereen.

HA ziet “Tiny Houses” als één van de mogelijk heden om dit speerpunt te realiseren.

Tiny Houses zijn primaire, volwaardige woningen op kleine schaal. Ze worden bewust gebouwd en bewoond vanuit de behoefte een meer eenvoudig leven te leiden, minder gericht op consumeren en met een kleinere ecologische voetafdruk. Bij het ontwerp en de bouw van de kleine woningen wordt slim gebruik gemaakt van ruimte en innovatieve technologieën. Een Tiny House is max. 50 m2, idealiter (deels) zelfvoorzienend, van goede kwaliteit en esthetisch gebouwd, functionerend als full-time bewoonde woning.  Mobiel zijn is daarbij geen voorwaarde maar vaak een middel, volledig off-grid zijn is een mogelijkheid maar geen eis (bron)

De motie wordt door ingediend omdat de kans bestaat dat bestaande wet- en regelgeving de uitwerking van het concept “Tiny Houses” in Harderwijk in de weg zou kunnen staan. Met de Crisis-en Herstelwet is het mogelijk om een experimentele status aan te vragen. Hiermee kan worden afgeweken van bepaalde voorschriften uit het huidige bouwbesluit en eventueel aanverwante wet- en regelgeving.

Edwin Enklaar leest namens Harderwijk Anders en Peter de Groot VVD de onderstaande motie voor.

Het De gemeenteraad van Harderwijk, bijeen in de openbare raadsvergadering van donderdag 2 februari 2017,

Constaterende dat:

  • Het concept Tiny Houses uitgewerkt zal worden in de woonvisie
  • Er tijdens onze informatiebijeenkomst van 25 januari veel blijk is gegeven aan interesse voor dit concept.

 Overwegende dat:

  • Het mogelijk is dat bestaande wet- en regelgeving de uitwerking van het concept Tiny Houses op enigerlei wijze in de weg zou kunnen zitten.
  • Het mogelijk is om via de Crisis-en Herstelwet een experimentele status aan te vragen, waarbij wordt afgeweken van bepaalde voorschriften uit het huidige bouwbesluit en eventueel aanverwante wet- en regelgeving.
  • Dat experimenten die dan succesvol zijn gebleken en waar voldoende draagvlak voor is hun weg zullen vinden naar de nieuwe omgevingswet.
  • Een experimentele status er voor kan zorgen dat initiatieven niet stil hoeven komen te staan.

Roept het college op:

Om voor oktober 2017 via de Crisis en Herstelwet de experimentele status aan te vragen.

Besluitvorming:

Wethouder Jeroen de Jong geeft namens het college aan, dat zij de motie omarmen. Dit betekent dat het college het eens is met de inhoud van deze  motie en zij deze uitvoeren.

Ida Stoevelaar (CDA) geeft als reden om tegen te stemmen aan, dat het CDA liever eerst op een stadsgesprek over de woonvisie wil wachten.

De motie is aangenomen:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Schermafbeelding-2018-08-15-om-22.55.09
Harderwijk Anders