Commissie Mens & Maatschappij

 • Onderwijs & Jeugd
 • Kunst & Cultuur
 • Gezondheid
 • Zorg & Welzijn
 • Sport
 • Openbare Orde & Veiligheid
 • Financiën
 • IT & Informatiebeheer
 • Bestuur & Organisatie
 • Algemene Verordeningen
 • Dienstverlening
 • HRM (via MeerInzicht)
 • Participatiewet
 • WMO
 • Inclusie
 • Inburgering
 • AZC

Een onderwerp bespreken met Harderwijk Anders?

Als je iets wilt delen of bespreken met onze fractie, neem dan contact met ons op via het formulier op deze pagina. We kunnen dan samen bekijken of het handig is om even te bellen, een e-mail te sturen of een afspraak te maken.

Wat is commissie Mens & Maatschappij

Vóórdat onderwerpen in de gemeenteraad worden besproken, worden ze eerst behandeld in een commissievergadering. Deze vergaderingen zijn er om politiek gevoelige, ingewikkelde, of uitgebreide onderwerpen voor te bespreken. Tijdens de commissiebijeenkomsten wordt uitsluitend extra informatie over het onderwerp verzameld, en er wordt nog geen definitief besluit genomen.

Na de behandeling in de commissie geven de partijen aan of het onderwerp voldoende besproken is om een besluit te kunnen nemen, of dat er nog meer discussie nodig is. De uiteindelijke politieke debatten en besluitvorming vinden plaats in de gemeenteraadsvergadering.

Wil je een commissievergadering Mens & Maatschappij bijwonen?

Ook dat kan, want het is een openbare vergadering. Je kunt vanaf de tribune in de raadzaal in het Huis van de Stad meekijken of online via www.harderwijk.nl/vergaderingen. Mensen kunnen zich ook aanmelden om iets belangrijks te melden over een onderwerp dat op de agenda staat. Om je aan te melden kun je mailen naar: griffie@harderwijk.nl.

 

Archief

Tot en met augustus 2023 werden de werkzaamheden uitgevoerd binnen drie domeinen. Informatie die in die periode is gepubliceerd, is beschikbaar op de archiefpagina's.

CONTACT - COMMISSIE MENS & MAATSCHAPPIJ

Stel hieronder je vraag, iets wat je ons wil laten weten of je mening over een bepaald politiek onderwerp die je met ons willen delen

Onze interne voorzitter van deze commissie (Sandra Timmer) zal zo spoedig mogelijk hierover contact met je opnemen.

  HA nieuws - Mens & Maatschappij


  HA wenst verdere verbetering van de service bij de gemeente, toegankelijk voor iedereen!

  1 maart 2018

  Eén van onze speerpunten is: Verdere verbetering van de service bij de gemeente, toegankelijk voor iedereen! Bijvoorbeeld een inloopspreekuur bij ambtelijke afdelingen met de garantie dat vragen binnen twee dagen beantwoord worden. Harderwijk Anders, dat is andere koek!

  Lees verder