Maarten Reckman

Raadslid

Graag introduceer ik mijzelf bij de leden van Harderwijk Anders als kandidaat raadslid. Mijn naam is Maarten Reckman (56 jaar) en ben sinds 1996 woonachtig in Harderwijk (Stadsweide).

Ik ben opgegroeid in een maatschappelijk betrokken omgeving, actie gericht tegen sociale misstanden. Van daaruit heb ik mijzelf ook in die richting ontwikkeld: aan de Sociale Academie gestudeerd; groepsleider, jongerenwerker en opbouwwerker geweest. Ca. 25 jaar geleden terecht gekomen in re-integratie projecten t.b.v. werkzoekenden. Een veelheid aan projecten ontwikkeld voor overheden, branches en werkgevers. Vanuit deze ervaringen heb ik een brede kijk en visie ontwikkeld op onze maatschappij.

Ik ben in 2006 mijn eigen bedrijf begonnen: Het Idee en in 2014 is daar Werkconnectie B.V. bijgekomen

Vanuit mijn bedrijf organiseer ik diverse projecten (en heb ik georganiseerd) op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken. Momenteel ligt daarbij de nadruk op re-integratie diensten t.b.v. UWV, HRM diensten binnen MKB, een samenwerkingsproject in EU-verband genaamd AppMentor en diverse projecten binnen het sociaal domein. Daarnaast ben ik docent sociale zekerheid aan de FABW. Een post-HBO opleiding voor bewindvoerders.

In Harderwijk: ‘Het Idee van Harderwijk’ restaurant & bedrijfsschool; Harderwijk verbindt Talenten; coördinatie en initiatieven m.b.t. invulling geven aan de ‘Open Club’ binnen v.v. Zwart-Wit ’63 (o.a. een pilot tussen SDV gemeente en club).

Ik ben als bestuurslid van de Aaltjesdagen voorzitter van de sponsorcommissie. Lid van Gruppo Positivo, een kleine club van

komen als groep positieve ondernemers in crisistijd. Ik ben medeoprichter geweest van Netwerk Harderwijk Hierden. Momenteel ben ik geen onderdeel van de organisatie meer, maar wel een geregelde bezoeker.

Vanuit deze activiteiten heb ik een groot netwerk binnen het sociaal domein van Harderwijk, netwerk onder ambtenaren en SDV. Daarnaast heb ik de nodige contacten binnen het bedrijfsleven en onder bewoners van Harderwijk en Hierden.

Reeds op de Sociale Academie waren medestudenten al van mening dat de politiek echt iets voor mij zou zijn. Ingegeven door mijn gedrevenheid voor maatschappelijke vraagstukken wereldwijd. Zelf vond ik mij te gedreven met een te uitgesproken mening. Niet zozeer van het compromis en het politieke spel maar meer van de directe sociale actie.

Maar met de jaren komt de wijsheid zal ik maar zeggen. Verandering is op vele manieren mogelijk maar een belangrijke invloed is in ieder geval uit te oefenen via de politiek. Hoe gering die verandering vaak zal zijn is het toch mooi om mee te kunnen werken aan een stukje verandering in de goede richting.

Ik ben van mening dat de overheid er is voor ons allen. Toch denk ik dat veel mensen dat niet zo ervaren. Ik ben dan ook voorstander van het kantelen van de organisatie. De overheid moet in mijn ogen voorwaardenscheppend zijn zodat bewoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties kunnen excelleren. Een open toegankelijke cultuur binnen stadsbestuur en uitvoerende organisatie die werkelijke interesse heeft in wat er onder mensen leeft en het welzijn op alle gebieden weet te bevorderen.

De komende 4 jaar wil ik mij graag als raadslid inzetten op de beleidsterreinen: Sociale zaken, Welzijn en Werkgelegenheid. Hoewel ik een brede maatschappelijke en politieke interesse heb ligt mijn expertise met name op deze beleidsterreinen. De maatschappij dat zijn wij samen en ieder mens heeft het recht om daar binnen volwaardig naar eigen vermogen te participeren.

Wij mensen hebben de plicht om zorg voor elkaar te hebben en daarbij niemand uit te sluiten en te streven naar werkelijke inclusie. Daar zet ik mij met volle overtuiging voor in.

Binnen Harderwijk Anders zie ik veel van mijn idealen en visie terug. Sociaal, dicht bij de mensen en anders durven denken. Los van landelijk partijpolitiek opgelegde kaders. Een club waar ik graag deel van uit maak en die ik in de raad wil vertegenwoordigen.

Maarten Reckman

07.-Maarten-vierkant-570x570

Gegevens

Functie: Raadslid

E-mail: m.reckman@harderwijk.nl

Telefoonnummer: 06-5373 2441