Maarten Reckman

Mijn naam is Maarten Reckman (60 jaar) en ben sinds 1996 woonachtig in Harderwijk (Stadsweide).

Ik ben opgegroeid in een maatschappelijk betrokken omgeving, actie gericht tegen sociale misstanden. Van daaruit heb ik mijzelf ook in die richting ontwikkeld: aan de Sociale Academie gestudeerd, groepsleider, jongerenwerker en opbouwwerker geweest. Uiteindelijk ben ik terecht gekomen bij re-integratie projecten t.b.v. werkzoekenden gezamenlijk georganiseerd met overheden, branches en werkgevers. Vanuit deze ervaringen heb ik een brede kijk en visie ontwikkeld op onze maatschappij.

Als inwoner van Harderwijk geniet ik al 25 jaar van al het moois dat onze stad en dorp te bieden hebben. De prachtige natuur om ons heen, de rijke historie en de vele bruisende activiteiten die binnen onze gemeente plaatsvinden. Genietend van een lunch aan de boulevard, uitkijkend over Wolderwijd, het strand en de vele bootjes, roep ik nog wel eens: “volgend jaar gaan we weer hier op vakantie”. Natuurlijk kunnen we al dat leuks en moois alleen maar in stand houden als we daar met z’n allen ons best voor blijven doen.

Naast al dat moois moeten we als inwoners ook goed voor elkaar blijven zorgen, ook als het even iets minder goed gaat. Gelukkig hebben we veel mensen die zich vrijwillig inzetten als mantelzorger, bij de organisatie van activiteiten of bij de ondersteuning van mensen die dat nodig hebben. Ook de gemeente en de professionele organisaties hebben daar vanzelfsprekend een belangrijke taak in.

Ook ik ben altijd actief geweest als vrijwilliger van bijvoorbeeld de Aaltjesdagen en als medeoprichter van het Netwerk Harderwijk Hierden. Als raadslid van Harderwijk Anders ben ik de afgelopen 4 jaar lid geweest van de commissie samenleving. In deze commissie komen veel onderwerpen aan de orde die belangrijk zijn voor ons als inwoners. Denk bijvoorbeeld aan de jeugdzorg en de WMO, maar ook aan het aanbod van kunst en cultuur, sport en onderwijs.

Belangrijkste voor mij is dat de inwoners van onze gemeente centraal staan. Maatwerk vanuit de gemeente en de ambtenaren die naast de inwoners staan om samen te zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. Niet alleen als het gaat om ondersteuning vanuit het sociale domein, maar ook als het gaat om het herinrichten van de straat, het bijstaan van ondernemers of een inwoner die een vergunning nodig heeft.

De komende 4 jaar mag ik mij gaan inzetten als wethouder sociaal domein en gezondheid. Mijn portefeuille bestaat daarbij uit:

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  • Maatschappelijke zorg en opvang, Beschermd wonen
  • Welzijn, vrijwilligers en mantelzorgers
  • Leefbaarheid, wijkgericht werken en wijkcentra
  • Positieve gezondheid, leefstijl en preventie
  • Inburgering

Allemaal onderwerpen die zeer goed bij mij passen. De inwoners van Harderwijk en Hierden kunnen dan ook rekenen op een betrokken en zeer gemotiveerde wethouder die samen met de inwoners wil bouwen aan een nog mooiere wijk, buurt, dorp of stad.

Harderwijk zijn wij samen!

Maarten Reckman

IMG_2010

Gegevens

Functie: Wethouder sociaal domein en gezondheid

E-mail: m.reckman@harderwijk.nl

Telefoonnummer: 0341 411 911