Gerwin te Pas

Geboren in 1957 in Warnsveld. Oudste uit een gezin met drie zonen, waarvan de vader in de vrijzinnig-liberale – en moeder in de protestants-christelijke traditie stond. Oma van moederszijde was een telg uit een Harderwijker vissersfamilie. 

Doorliep de middelbare school in Ede (Marnix College) en Harderwijk (CCNV). Werkte tijdens de schoolvakanties veelvuldig in de palingrokerij van zijn oom aan de Grote Oosterwijck. 
Studeerde vervolgens Economie (niet afgerond) en Politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 

Vader van Marloes (29 jaar, jurist) en Jasper (25 jaar, interieurbouwer). Partner Ans overleed in 2006 aan longkanker.

Was tijdens zijn werkzame leven onderzoeker, verbonden aan de VU in Amsterdam, en beleidsadviseur bij de NOS en later de NPO in Hilversum. Was daar de laatste jaren verantwoordelijk voor de audiostrategie. 

Sinds zijn vertrek uit Hilversum actief voor Harderwijk Anders, onder meer als bestuurslid en sinds 2020 als raadslid.Daarnaast bestuurslid van Stichting Mess, de culturele broedplaats op Kranenburg Noord.

Waarom Harderwijk Anders

‘Voor mij is dat simpel. De filialen van de landelijke partijen richten zich allemaal op een specifieke doelgroep of een specifiek deelbelang. Harderwijk Anders doet dat niet. Wij willen er zijn voor alle inwoners van Harderwijk en Hierden en kijken naar wat goed is voor Harderwijk en Hierden als geheel. 

En daarnaast telt voor mij zwaar dat Harderwijk Anders relatief veel plezierige mensen telt en dat de partij ook ‘buiten de doos’ durft te denken. Bij Harderwijk Anders zijn we kritisch, maar kunnen we ook goed relativeren. We beseffen maar al te goed dat alles mensenwerk is en dat mensen feilbaar zijn. Humorloos ‘vinger wapperen’ laten we graag aan anderen over’. 

Persoonlijke ambities

‘Wat mij betreft gaat het om het partijprogramma van Harderwijk Anders en niet om mijn eigen prioriteiten. Maar als één ding de komende jaren belangrijk is, dan is dat wel wonen. Persoonlijk zou ik graag zien dat we de komende raadsperiode ook benutten om een start te maken met het ontwikkelen van Kranenburg-Noord tot de leukste woonwijk van Harderwijk. Een groene woonwijk die voorziet in ‘andersoortige’ woonbehoeftes. 

Daarnaast vind ik het belangrijk dat we stappen zetten op weg naar een wat andere, meer open bestuurscultuur waarin voortschrijdend inzicht geen teken van zwakte is. Ik zou graag zien dat bestuurders hun dillema’s wat vaker gaan delen met de raad en daarmee de inwoners van Harderwijk. En in delen van de gemeentelijke organisatie moeten we verdere stappen zetten om de dienstverlening en klantgerichtheid verder te verbeteren’.

Gerwin te Pas

IMG_2119

Gegevens

Functie: Raadslid

E-mail: g.tepas@harderwijk.nl

Telefoonnummer: +31 6 53475434