Gert Jan van Noort

Wethouder

Mijn taken als wethouder: 

  • 1e locoburgemeester
  • Sociaal Domein: Wmo, Jeugd, Participatiewet
  • Huiselijk geweld, Veilig Thuis, Maatschappelijke zorg en opvang
  • Leerlingzaken, (passend) onderwijs, kinderopvang,vsv/rmc regionale samenwerking onderwijs
  • Welzijn, Kunst en Cultuur (w.o.SAP)

Even voorstellen:

Zoals u weet mag ik, voor een 2e ambtstermijn, namens onze partij wethouder zijn in onze mooie stad. Een enorme uitdaging om dagelijks te werken vanuit een visie waar onze inwoners centraal staan.

Vanuit mijn betrokkenheid passen met name de onderwerpen zorg, welzijn en cultuur helemaal bij mij en krijg ik vanuit het college en de raad de mogelijkheden om vooral mensen, organisaties, ondernemers en instellingen met elkaar te verbinden en te laten samenwerken.

Mijn bestuursstijl is enthousiasmeren, initiëren en faciliteren en durven los te laten. Wil je iets voor elkaar krijgen dan moet je het samen doen en daadkracht tonen. Durven te beslissen en daarvoor mandaat te geven en verantwoordelijk te zijn.

Dat is ook de kern en boodschap van onze partij. Veranderen en vernieuwen vanuit een cultuur waarbij participatie de kracht is en meedoen het doel.

Met mijn collega’s en ambtenaren werken we hard aan de toekomst van Harderwijk en Hierden en zijn we op zoek naar kansen en oplossingen voor een ieder en met name voor de kwetsbaren in onze stad.

Het is een voorrecht om te werken en een radar te zijn in het publieke domein.

Ik blijf mijn uiterste best doen mij hiervoor in te zetten.

Gert Jan van Noort

01.-Gert-Jan-vierkant-570x570

Gegevens

Functie: Wethouder

E-mail: g.vannoort@harderwijk.nl

Telefoonnummer: 06-2390 42‬‬‬34