Ben Haarhuis

In de herfst van 2017 is mijn nieuwsgierigheid door Gert Jan gewekt om eens te komen kijken bij het fractieberaad van Harderwijk Anders op de maandagavond.

Sindsdien ben ik niet meer weg te slaan bij de echte bedrijvers van de gemeentepolitiek. Als je Harderwijk mooi en veilig wilt maken, kun je je hart ophalen. Alles passeert de revue: woningbouw, wegen, milieu, financiën, sociale zekerheid en openbare orde.

Vanaf 2019 ben ik , als niet raadslid, terecht gekomen in de commissie ruimte. Alle te nemen raadsbesluiten, die te maken hebben met milieu, woningbouw en wegen, worden in deze commissie voor besproken.

Inmiddels ben ik ook gekozen in het bestuur van onze partij als “bestuurslid politiek”. Uit hoofde hiervan mocht ik recent deelnemen aan de kiescommissie die de kandidaten voor de komende gemeenteraad selecteert. Zeer enerverend en leerzaam.

Wie ik ben? Ben Haarhuis, 70 jaar oud en woonachtig nabij het centrum. Heb vier ( bonus) kinderen en twee kleinkinderen. Heb een LAT-relatie met Hanneke. Met mijn juridische opleiding ben ik 43 jaar werkzaam geweest in het Middelbaar Beroepsonderwijs.

Ben Haarhuis

IMG_2041

Gegevens

Functie: Voorzitter

E-mail: ben.haarhuis@harderwijkanders.nl

Telefoonnummer: +31 6 51076307