Coalitieakkoord 2022-2026

Aan de inwoners van Harderwijk en Hierden,

Samen met alle inwoners bouwen we aan Harderwijk en Hierden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen begrijpt hoe we dat doen. De afspraken 2022 - 2026 zijn daarom zo veel mogelijk in begrijpelijke taal.

'Samen bouwen aan de toekomst'