16 januari 2023

Werkbezoek Zorgdat en CJG in wijkontmoetingscentrum Drielanden

Dinsdagavond 13 december zijn verschillende fractieleden (Commissie Samenleving)
aanwezig geweest tijdens het werkbezoek aan Zorgdat en het CJG. Namens Harderwijk
Anders was Sandra Timmer aanwezig bij deze kennismaking.


In het Wijkontmoetingscentrum Drielanden werden wij meegenomen in de visie, missie
en rol van betekenis voor de inwoners van Harderwijk en Hierden door Zorgdat en het
CJG.


Dat Zorgdat en het CJG een belangrijk rol spelen binnen onze gemeente wordt nog
duidelijker in de verschillende verhalen die worden vertelt door de medewerkers en de
vrijwilligers. Van bijzondere en mooie geluksmomenten tot schrijnende situaties.
Zordat is een organisatie met ruim 300 vrijwilligers. Vrijwilligers die de inwoners op weg
helpen als het gaat om bijvoorbeeld een steuntje in de rug bij financiële vragen, vragen
over wonen en/of werk. Hierbij worden de vrijwilligers op allerlei vlakken ondersteund
door de 40 professionals die werken bij Zorgdat.

Zorgdat draagt bij aan het welzijn van mensen in Harderwijk en Hierden

Wanneer je vragen hebt over opvoeden, opgroeien of ontwikkeling dan kan het CJG
Harderwijk terecht voor tips, advies of een goed gesprek. Het blijft een uitdaging om je kind (eren) op te voeden en gezond te laten opgroeien; het is een grote ontdekkingstocht zoals En vooral leuk moet blijven. Opvoeden en opgroeien doen we samen vinden ze bij het CJG. Bij het CJG werken jeugd- en gezinswerkers, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, assistentes, logopedisten, opvoeddeskundigen en
(ortho)pedagogen.

Samen weten en bereiken we meer

zorgdat
Harderwijk Anders