07 november 2023

Werkbezoek Stichting Ontmoeting

Op 2 november zijn de raadsleden van Harderwijk Anders op bezoek geweest bij Stichting Ontmoeting aan de Stationsplein in Harderwijk. Een werkbezoek dat bij Gert, Henk, Dick, Tim en Sandra veel indruk heeft gemaakt. 

De avond begon met twee heren die hun verhaal deden; wat zij de afgelopen jaren hebben doorstaan, hoe zij bij de Ontmoeting terecht zijn gekomen en hoe zij hier warm en hartelijk werden ontvangen. De ervaring dat zij door de medewerkers en de mede-bezoekers worden gezien als mens! 

Naast deze stichting, op locatie, waren vertegenwoordigers aanwezig van Iriszorg Nachtopvang, de Proeftuin Julianalaan, Op Maat Dienstverlening, GGZ Centraal en Profile Zorg.

Met prachtige praktijkvoorbeelden en lopende pilots werd de nut en noodzaak van ontschotting en samenwerking benadrukt. De rol van de gemeente is iets om trots op te zijn, waarbij de kennis en kunde vanuit de ambtelijke organisatie onmisbaar is. 

De betrokkenheid, enthousiasme en deskundigheid van de vertegenwoordigers van de verschillende organisaties maakt dat de heren (aan het begin van de avond) en alle anderen, hierbij betrokken, worden gezien als mens!

HA_werkbezoek de ontmoeting
Harderwijk Anders