12 februari 2023

Werkbezoek Odensehuis

Donderdag 9 februari stond op de agenda van Commissie Samenleving het onderwerp Odensehuis. Ter voorbereiding hiervan is Sandra Timmer maandag 30 januari op bezoek geweest bij het Odensehuis in Harderwijk. 

Sandra schreef hierover het volgende:

Om een goed beeld te krijgen, naast alle papieren documenten, is het zien en proeven van de sfeer op locatie een belangrijke bijdrage om te komen tot goede besluiten.

‘Een plek voor mensen met (beginnende) dementie’

Jack van Zundert en Anneke Vegter namen mij mee door het Odensehuis. Zij vertelde over hun doel, hun rol, het ontstaan, het belang en de noodzaak van deze plek in de Aanleg. De warme ontvangst, in de huiselijke sfeer, op een plek wat rust en ruimte biedt voor mensen met (beginnende) dementie. Mensen die anders achter hun eigen voordeur blijven zitten met vragen, ongemak en schaamte.

Odensehuis Harderwijk

Een Odensehuis is een plek voor mensen met (beginnende) dementie of geheugenproblemen, mantelzorgers, hun familie en vrienden. Het is een inloophuis waar je naar binnen kan lopen. Bijvoorbeeld voor informatie, een praatje, een kopje koffie of een activiteit.

Samen met de deelnemers, de vrijwilligers, buurtgenoten en professionals zijn ze Odensehuis. In overleg met de deelnemers worden de activiteiten ontwikkeld. Deelnemers bepalen zelf waaraan ze mee doen. Niets moet, veel kan. Om deel te nemen is een diagnose of indicatie niet nodig (Bron: eigen website Odensehuis Zorgdat).

Verkiezingsprogramma 2022-2026

Een initiatief wat Harderwijk Anders toejuicht. In ons verkiezingsprogramma van 2022-2026 besteden we aandacht aan verschillende vormen van maatwerk. Het belang dat mensen en niet regels centraal moeten staan en waarbij de regie zoveel mogelijk bij de inwoner en zijn of haar (directe) omgeving ligt. 

Daarbij spelen we in op de vergrijzing met o.a. aangepaste woonvormen, mantelzorg-voorzieningen, bestrijding van eenzaamheid en het project ‘dementievriendelijk Harderwijk’. 

Bedankt!

Anneke en Jack, bedankt voor de hartelijke ontvangst en het verhaal over het belang van het Odensehuis in Harderwijk.

Meer info over het Odensehuis lees je op deze website.

odensehuis dementie
Harderwijk Anders