13 april 2018

Werkbezoek aan De Dennenhoek

dennenoek

Maandag 13 april was het fractieteam op vakantiepark Dennenhoek waar we rondgeleid werden door ondernemer Peter Epe. Dit bezoek legden we af in het kader van de strategienota Vitale Vakantieparken.

Vakantiepark Dennenhoek is een park waar al een tijd niemand meer in geïnvesteerd heeft. Slechts een enkeling komt er nog om vakantie te vieren. Voor de rest zitten er veel arbeidsmigranten. Dit gedeelte van het park is in handen van Peter Epe. Het overige gedeelte is bestaat uit losse kavels die in handen zijn van een aantal particuliere eigenaren.

Epe legde ons uit dat investeren in faciliteiten om het park op te waarderen als vakantiebestemming teveel investeringen vergt. Ook is het uitkopen van de particuliere eigenaren niet te doen. Hij wil geleidelijk de huisjes voor de werkers uit voornamelijk  Oostbloklanden opwaarderen en dat hij de mogelijkheid krijgt het andere gedeelte te verhuren aan mensen die anderszins een tijdelijk onderkomen zoeken. Deze kant van het park zal dan met een wal afgeschermd worden van het deel dat in particuliere handen is. Zo zullen de spanningen tussen beide groepen verminderd kunnen worden.

Wanneer de particuliere eigenaren de mogelijkheid krijgen om via bijvoorbeeld een dubbelbestemming terug in de legaliteit te komen, worden hun huizen weer verkoopbaar. Als de bestemming hierop toegespitst kan worden, ontstaat er voor alle groepen een win/win situatie en kan het park weer wat uitstraling krijgen.

Het fractieteam heeft de plannen hiervoor ingezien. We hebben geleerd dat het plan is opgesteld door zowel de particuliere eigenaren als Peter Epe. Uit beide hoeken hebben we vernomen dat de gesprekken met de gemeente positief zijn geweest. Alle groepen op het park hebben een eenduidig geluid laten horen en dat vertaald in een doordacht plan. Over de financiële, juridische en ook de politieke effecten valt nog niets te zeggen.

 

 

 

dennenoek
Harderwijk Anders