02 maart 2022

Weekmarkt op Vitringasingel

Foto: Heerlijk Harderwijk

Met de maatregelen tegen het covidvirus heeft de weekmarkt in de binnenstad door een noodopstelling die deels op de Vitringasingel gevestigd was, door kunnen draaien. Harderwijk Anders is blij dat op deze wijze tegemoet is gekomen aan de ondernemers daar.

Nu de maatregelen er vrijwel af zijn hebben de marktondernemers gevraagd of de noodopstelling permanent gemaakt kan worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft daar gehoor aan gegeven.

Dit levert echter wel klachten op van weggebruikers van de Vitringasingel.
Harderwijk Anders wil graag helpen met het zoeken naar een goede oplossing en heeft daarom de volgende vragen aan het college gesteld:

❓ Is het college het met Harderwijk Anders eens dat bij een noodoplossing betrokkenen begrip hebben voor enige improvisatie maar dat er bij een permanente oplossing een nauwkeuriger procedure doorlopen moet worden?

❓ Is het college in aanvulling daarop het met Harderwijk Anders eens dat het omleiden van fietsers over de rijbaan geen permanente oplossing kan zijn? Zoals ook het niet beboeten van fietsers die stapvoets door de drukte heen moeten of het omleiden via de Friesegracht ook geen permanente oplossing kan zijn?

❓ Welke bezwaren zijn er om de weekmarkt weer op het kloosterplein en eventueel de Smeepoortenbrink op te stellen?

❓ Is het college bereid om bij zwaarwegende bezwaren van ondernemers voor terugkeer naar de oude oplossing nog eens goed te kijken naar de totale impact op het gebied rondom de Vitringasingel inclusief verkeer en daar niet alleen marktondernemers maar ook andere betrokkenen bij te betrekken?

❓ Indien het antwoord op de vorige vraag “ja” is, wanneer kan de gemeenteraad dan een nieuw voorstel van u tegemoet zien?

Schermafbeelding-2022-03-01-om-21.29.33
Harderwijk Anders