18 april 2022

Vorming nieuw college

De inwoners van Harderwijk en Hierden kiezen iedere vier jaar een nieuwe gemeenteraad. In de gemeente Harderwijk bestaat de gemeenteraad uit 29 personen (zetels). Voor elke beslissing in de gemeente is een meerderheid van de gemeenteraad nodig. Met 15 stemmen of meer is het mogelijk een besluit te nemen over bijvoorbeeld wonen, sport of cultuur.

Nu de gemeenteraadsverkiezingen 2022 geweest zijn, is de verdeling in de Harderwijkse gemeenteraad als volgt:

Harderwijk Anders10 zetels
ChristenUnie4 zetels
VVD, CDA, GB3 zetels
D66, PvdA2 zetels
GL, SGP1 zetel
Zetelverdeling 2022-2026

Na de verkiezingen start meestal de grootste partij de gesprekken voor een samenwerking. De gesprekken die de politieke partijen met elkaar voeren noemen we onderhandelingen. De bedoeling van de gesprekken is een akkoord te bereiken.

Een akkoord is een samenwerking van politieke partijen. Zij vormen samen een coalitie. Een coalitie bezit samen vaak meer dan 15 zetels, zodat ze een meerderheid in de gemeenteraad hebben.

De coalitie presenteert vervolgens de samenwerking in een akkoord aan de gemeenteraad. Bij het akkoord stellen zij ook gelijk wethouders voor. Tezamen met het akkoord kiest de gemeenteraad dus ook een nieuw college. Het college zijn de gekozen wethouders samen met de burgemeester.

Het college moet het coalitieakkoord gaan uitvoeren en bewaakt de dagelijkse gang van zaken op het gemeentehuis. De burgemeester en wethouders voeren de besluiten van de gemeenteraad uit. Het college is het aanspreekpunt en legt verantwoording af aan de gemeenteraad. De gemeenteraad en het college vormen samen het gemeentebestuur, tot aan de volgende verkiezingen.

Harderwijk Anders is gekozen tot grootste partij van de gemeente Harderwijk. Met 10 zetels hebben zij geen absolute meerderheid, want daar zijn 15 zetels of meer voor nodig. Om besluiten te kunnen nemen in de gemeenteraad moet men gaan samenwerken.

Er is een verkenner voorgesteld door Harderwijk Anders en aangesteld door de gemeenteraad. De verkenner moet de mogelijke samenwerkingen onderzoeken. Een verkenner gaat met alle politieke partijen in gesprek over de wensen en verwachtingen, want elke politieke partij heeft eigen standpunten. In de gesprekken met de verkenner geven de politieke partijen aan hoe en met wie zij eventueel willen samenwerken.

Er zijn ook partijen die kiezen om niet mee te doen aan een coalitie. Zij verkiezen liever een rol in de oppositie. De politieke partijen in de oppositie maken geen afspraken in het coalitieakkoord en leveren geen wethouders.

Tijdens een raadsvergadering hebben de politieke partijen aandachtspunten aan de verkenner mee kunnen geven. Daarnaast is elke partij uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. In de gesprekken zoekt de verkenner naar mogelijke samenwerkingen tussen de verschillende politieke partijen. Met de verkenning start de coalitieonderhandeling voor een nieuw gemeentebestuur.

Harderwijk Anders is de grootste partij in de gemeenteraad en daarom zijn zij aan zet de coalitieonderhandelingen te starten. Op basis van de verkenning is er een voorkeursvariant en zijn er mogelijk twee andere opties.

DE VOORKEURSVARIANT IS EEN COALITIESAMENWERKING TUSSEN HARDERWIJK ANDERS, CHRISTENUNIE, CDA EN D66.

Het is een breed gedragen coalitie vanuit de genoemde politieke partijen onderling en ook door anderen. Daarnaast is het op inhoud de meest voor de hand liggende keuze. De samenwerking tussen de vier partijen staat garant voor 19 zetels in de gemeenteraad.

Wordt vervolgd!

Schermafbeelding 2022-04-14 om 12.50.24
Harderwijk Anders