14 februari 2023

Valentijnsborrel Inclusief Groep

De gemeenteraad van Harderwijk was uitgenodigd door de Inclusief Groep. Zij organiseerde op hun locatie in Nunspeet een Valentijnsborrel. Raadsleden Sandra en Tim bezochten de gezellige aangelegenheid, kregen een kijkje in de keuken en spraken met de mensen op de vloer en de directie.

Gemeente Harderwijk heeft als aandeelhouder een relatie met de Inclusief Groep. Binnen de participatiewet werken zij samen om meer inwoners vanuit onze gemeente duurzaam naar werk te krijgen vanuit een soms moeilijke situatie. Participeren zorgt voor zingeving, sociale contacten en een stukje gezien worden.

Binnen de Inclusief Groep zijn er ook trajecten voor mensen die vanuit de WMO (bijv. dagbesteding) komen. Zo ontmoetten Sandra en Tim vandaag een jonge dame uit Harderwijk die hard onderweg is om te gaan werken bij de post. Wij hopen dan ook dat zij volgend jaar een valentijnskaart bij jou door de bus komt doen.

HA_valentijsborrel IG
Harderwijk Anders