15 augustus 2018

Tiny Houses bij Rappad zo snel mogelijk bouwen.

15-08-2018 verscheen in de Stentor een artikel over de mogelijke komst van Tiny Houses bij het Rappad.

Wat betreft Harderwijk Anders worden er aan het Rappad zo snel mogelijk woningen gebouwd. Zoals bijvoorbeeld appartementen voor starters en sociale huur.

Harderwijk Anders is een voorstander van het ruimte geven aan Tiny Houses. Dat zijn niet zomaar kleine huisjes maar is een duurzaamheidsconcept voor mensen die bewust willen wonen in huizen die soms zelfs geen aansluiting hebben op nutsvoorzieningen en totaal zelfvoorzienend zijn. Ook argumenten als goedkoper willen wonen, ontspullen en meer tijd voor andere dingen dan werk, spelen mee als overweging.
Dat betekent natuurlijk niet dat deze mensen in de bosjes poepen en water bij de buren uit de waterkraan halen als ze dorst hebben, zoals al is gesuggereerd.

Als gemeenteraad hebben we vanuit de commissie Ruimte aan het college gevraagd te komen met een alternatieve locatie voor het Rappad, zoals bijvoorbeeld in de Groene Zoom (eerder al als mogelijke locatie genoemd). Wij zijn ook voorstander voor een andere locatie vanwege het concept wat volgens ons vraagt om een wat meer ‘vrije’ locatie.

Wat betreft Harderwijk Anders worden er aan het Rappad zo snel mogelijk woningen gebouwd. Zoals bijvoorbeeld appartementen voor starters en sociale huur. Gezien de honderden woningzoekenden is het doodzonde als we het terrein aan het Rappad nog langer braak laten liggen!

In dit project is naar onze mening overigens wel correct omgegaan met de communicatie. Het plan is al in maart besproken in de commissie ruimte en inwoners hebben hier ingesproken. Dat het college gevraagd is om een alternatieve locatie was hiervan de uitkomst. Natuurlijk moet je als gemeente altijd een eerste keer met een plan naar voren komen, en dan kunnen mensen dat ervaren als een donderslag bij heldere hemel. Het terrein had echter al een woonbestemming dus kan het geen verrassing zijn dat er plannen voor huizen komen. En we wachten vol spanning op het collegevoorstel voor een mogelijke alternatieve locatie. Nu protesteren is dus nog wat te vroeg.

Een aantal zaken uit het artikel hebben we nagetrokken bij de gemeente:
– Over de afspraak dat er nooit gebouwd mag worden is niets terug te vinden in gemeentelijke afspraken en plannen.
– De locatie heeft een woonbestemming en is daar dus op termijn voor bedoeld.
– Met de werkgroep waar mensen in zaten die geïnteresseerd zijn in Tiny Houses, zijn locaties besproken. Het Rappad is hier als één van de opties genoemd.

Zie voor uitleg van het concept Tiny Houses het blog van Sra: Tiny Houses: Simpel leven in een poppenhuisje: 

Tiny-house-1-klein
Harderwijk Anders