08 februari 2019

Sociale woningbouw, woonwagens, aardgasvrij wonen, A28 en woontoren Waterfront

Donderdag 31-01-2020 was het weer tijd voor de commissie Ruimte. 
Het grootste deel van de vergadering werd ingenomen door een presentatie van de woningbouwcorporaties en een presentatie over aardgasvrij wonen.

Sociale woningbouw

De woningbouwcorporaties Woningcorporatie UWOON en  Omnia Wonen lieten merken serieus werk te maken van kortere wachttijden. Ze mikken op nieuwbouw en doorstroming. Er is vooral behoefte aan nieuwe bouwlocaties.

Voor wat betreft de doorstroming hebben wij als Harderwijk Anders voorgesteld om mensen die naar een andere woning willen waardoor een sociale woning vrij komt, wellicht over de drempel geholpen kunnen worden door hun volledige verhuizing met inpakken en uitpakken te betalen. Dat kan de gemeente dan betalen om doorstroming op gang te krijgen.

Voor het terugbrengen van de wachttijden voor een sociale woning wil HA weten welke mogelijkheden er zijn om te zorgen dat de woningen die vrij komen alleen aan inwoners van Harderwijk of Hierden worden toegewezen. Dit is volgens de woningbouwcorporaties niet mogelijk. Toch gaan onze mensen van het fractieteam uitzoeken of er niet toch ergens iets mogelijk is om onze inwoners voorrang te geven. “Nee heb je en ja kun je krijgen!”


Woonwagens

Ook hebben we gevraagd wat de voortgang is van de acties om meer ‘vakken’ (=plaatsen) te maken voor woonwagenbewoners. Ook dat helpt om doorstroming te krijgen. De ambtenaren gaven aan dat hier de komende weken een overleg voor is ingepland samen met woonwagenkampbewoners en de woningbouwcorporaties. We volgend dit nauwlettend en hopen op snel resultaat.


Aardgasvrij wonen

Bij de presentatie van aardgasvrij wonen hebben we te horen gekregen dat de gemeente de meest geschikte wijken uit gaat kiezen waar ze met het project gaan starten. Harderwijk Anders heeft benadrukt dat eerst geïnvesteerd moet worden in isolatie en dat we niet voorop moeten willen lopen met methodes die nog goed uitgetest zijn of nog veel te duur zijn. Niet omdat we ontwikkelingen willen afremmen, maar omdat we willen dat deze wijzigingen betaalbaar blijven voor onze inwoners.


A28 en woontoren Waterfront

In de rondvraag vroeg HA naar twee zaken waar we binnenkort nieuws over verwachten:
1. We zijn benieuwd naar het antwoord van Rijkswaterstaat over de geluidsmetingen langs de A28 waaruit bleek dat de overlast boven de norm ligt en die vragen om actie op het gebied van geluidswering.
2. We hebben gevraagd of het klopt dat de wethouder met betrekking tot de woontoren in Stadspark Waterfront eerst nog naar de raad komt met de reactie op de ingediende bezwaren en niet zonder toestemming van de raad afwijkt van het bestemmingsplan.

Op de tweede vraag heeft de wethouder geantwoord, en dat is uitzonderlijk, dat ze met de zogenaamde ‘commentaarnota’ eerst naar de raad komt. Dat geeft ons hoop en vertrouwen dat er zeer serieus met de bezwaren wordt omgegaan. Wordt vervolgd.

200201-Woontoren-Waterfront
Harderwijk Anders