19 juni 2019

Parkeren in Harderwijk Anders

Parkeren is een onderwerp dat veel mensen bezig houdt. Harderwijk Anders wilde weten wat er leeft onder inwoners van Harderwijk op parkeergebied en deed daarom een oproep op Facebook om parkeerproblemen te melden bij Harderwijk Anders. 

Er werd massaal gereageerd. 256 mensen stuurden een reactie. Deze reacties zijn verwerkt en leverden 103 situaties op waarbij er sprake is van een parkeerprobleem of een onveilige situatie. Deze situaties zijn weer onder te verdelen in 25 reacties over gevaarlijke verkeerssituaties, 41 reacties over fout parkeren en 37 reacties hadden betrekking op een te kort aan parkeerplaatsen.

Harderwijk Anders heeft dit alles uitgewerkt tot een document dat de naam “Parkeren in Harderwijk, Anders. Dit is een document van meer dan 75 bladzijden met daarin een omschrijving van alle 103 situaties én de oplossingen voor die situaties. Sommige situaties zijn heel eenvoudig te verhelpen en Harderwijk Anders denkt dan ook dat die situaties snel opgelost kunnen worden. 

MAANDAG 8 JULI IS DE 1E VERSIE DOOR EDWIN ENKLAAR GEPRESENTEERD AAN WETHOUDER DE JONG.

Door de vele reactie is versie 2.0 opgesteld en te downloaden.

Of versie 1.0 online bekijken op https://www.harderwijkanders.nl/1-inleiding-en-samenvatting/ en de andere pagina’s over het parkeren.

Versie 2.0 zal op 19 juli op de website te lezen zijn.

Lukt het niet. Zend ons dan je mailadres en we sturen de PDF aan je toe.

We gaan de komende tijd hiermee aan de slag en houden jullie op de hoogte. Nogmaals bedankt voor alle input.

Parkeren-voorblad
Harderwijk Anders