27 januari 2022

Noodfonds voor ondernemers en andere steunmaatregelen

Harderwijk heeft een tijdelijk Noodfonds beschikbaar gesteld voor ondernemers die niet in aanmerking komen voor de TVL, Tozo-regeling of Bbz. Met het noodfonds voor ondernemers wil de gemeente Harderwijker ondernemers helpen met extra liquiditeit en daarmee de kans op voortbestaan te vergroten. Daarnaast is er weer een pakket steunmaatregelen voor ondernemers in de horeca, sport-, cultuur- en maatschappelijke instellingen.

Henk Vermeer, Fractievoorzitter Harderwijk Anders:

“Als gemeente kunnen we helaas niet al het lockdown-leed van ondernemers en organisaties oplossen. Wel zijn we blij dat we als gemeenteraad, samen met het college, dit pakket met financiële ondersteuning aan kunnen bieden. We hopen dat dit tijdelijke abnormaal snel achter ons komt te liggen.”

Ondernemers kunnen bij het noodfonds een lening aanvragen van maximaal € 15.000 voor maximaal 4 jaar. De lening moet binnen 4 jaar worden terugbetaald en is rentevrij.

Om voor een lening in aanmerking te komen moeten ondernemers in elk geval:

  • Gevestigd zijn in Harderwijk of, in geval van een zelfstandige, in Harderwijk wonen
  • Niet meer dan € 10.000,- aan liquide middelen hebben
  • Niet in aanmerking kunnen komen voor een TVL, Tozo-regeling of Bbz
  • Financiële problemen hebben die aantoonbaar het gevolg zijn van de corona maatregelen

Op www.meerinzicht.nl/noodfonds-harderwijk kunnen ondernemers de voorwaarden vinden en een aanvraag indienen. Ondernemers kunnen ook contact opnemen met het ondernemersloket of met Meerinzicht (0341 411 911). Aanvragen moeten voor 1 april 2022 zijn ingediend. De beschikbare middelen zijn beperkt (maximaal 1 miljoen euro).

Gemeente biedt ondernemers en instellingen opnieuw pakket steunmaatregelen

Sinds 13 november 2021 zijn er door de landelijke overheid zware maatregelen doorgevoerd waardoor ondernemers en instellingen opnieuw te maken kregen met minder of geen inkomsten.

Tijdens eerdere coronamaatregelen hebben de gezamenlijke raadsfracties het college gevraagd om te komen met voorstellen voor steunmaatregelen. Daarom heeft de voltallige raad vanavond de volgende tegemoetkomingen voor het 4e kwartaal van 2021 vastgesteld:

  • Kwijtschelding van huur en erfpacht aan sport-, cultuur- en maatschappelijke instellingen
  • Geven van 50% korting op huur en erfpacht die door de gemeente in rekening wordt gebracht aan commerciële partijen
  • Geen precariobelasting voor terrassen heffen
  • Geen havengeld voor beroepsvaartuigen met een jaarabonnement heffen

.

Noodfonds_(1920 x 1080 px)
Harderwijk Anders