05 juni 2022

Het nieuwe college is geïnstalleerd!

Martijn Pijnenburg (D66), Maarten Reckman (HA), Edwin Enklaar (HA), Marcel Companjen (CU), WIlco Mazier (CDA)

16 maart wonnen we met een ongekend zetelaantal van 10 zetels de verkiezingen, dankzij jouw stem!

Harderwijk Anders, ChristenUnie, CDA en D66 presenteerden afgelopen maandag het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan de toekomst’. Namens Harderwijk Anders werden de gesprekken door Henk Vermeer en Sandra Timmer gevoerd, met op de achtergrond de leden van het fractieteam. Samen hebben we een mooi resultaat neergezet, geheel in lijn met ons verkiezingsprogramma. Met bijvoorbeeld korte-termijn acties op het gebied van PMD inzamelen in de wijk en een Woonfonds van 5 miljoen euro.

Bouwen

Bouwen is een kwestie van doen, van actie! En dat is precies wat deze coalitie van plan is. ‘Bouwen’ in de meeste brede betekenis, samen met inwoners en ondernemers èn met alle partijen in de gemeenteraad. Dat is de kern van het coalitieakkoord 2022-2026 van Harderwijk. Formateur en HA-fractievoorzitter Henk Vermeer: “We zijn tevreden wanneer inwoners zich meer betrokken voelen bij elkaar en bij onze gemeente. En wanneer meer mensen blij zijn met hun wijk en buurt. Daarnaast hopen we fors meer woningen te bouwen voor mensen die nu al in Harderwijk en Hierden wonen of werken.”

Op basis van de verkenningen direct na de verkiezingen, besloten Harderwijk Anders, ChristenUnie, CDA en D66 met elkaar te gaan onderhandelen over een mogelijke coalitie. Vermeer: ”We hebben het meer als gesprekken ervaren dan als onderhandelingen. Daarbij hebben we ervoor gekozen om afspraken op hoofdlijnen te maken. We willen niet alles vooraf dichttimmeren met 4 van de 9 partijen, maar ruimte geven aan de totale gemeenteraad voor de invulling van het beleid in de komende vier jaar.”

De coalitiepartijen hebben 10 bouwstenen benoemd. Vermeer: “Hierbij is in ieder geval van elke partij in de gemeenteraad één herkenbaar onderwerp opgenomen.” Voor alle bouwstenen geldt ook dat de inwoner centraal staat, of nog centraler. Er wordt eerst gekeken naar de mensen en dan pas naar de regels en hoe we die soepel toe kunnen passen.

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders

Na de onderhandelingen kiest de gemeenteraad een nieuw college. Het college bestaat uit vijf wethouders en de burgemeester. De wethouders maken geen deel uit van de gemeenteraad. Er is een verschil in rollen tussen de gemeenteraad en het college.

De gemeenteraad bepaalt wat we gaan doen. De gemeenteraad stelt hierbij grenzen. Het college voert uit en legt aan de gemeenteraad uit wat ze doet. De gemeenteraad controleert het college. Het samenspel tussen de gemeenteraad en het college zorgt voor betere resultaten. De gemeenteraad en college werken met respect voor elkaar samen.

Onafhankelijk onderzoek

Kandidaat wethouders worden voor benoeming onderworpen aan een onafhankelijk onderzoek. De burgemeester heeft Berenschot opdracht gegeven om een risicoanalyse integriteit uit te voeren naar de kandidaat wethouders. Normaal gesproken worden de conclusies gedeeld aan 3 raadsleden die de gemeenteraad vervolgens na het lezen van deze ‘geloofsbrieven’ adviseren om de wethouders wel of niet te benoemen.

De conclusie van het rapport was:

Vanuit de verzamelde informatie en de gesprekken met de kandidaten hebben wij geen feiten en omstandigheden op het gebied van integriteit aangetroffen die een beletsel vormen voor de benoeming van de kandidaten als wethouder van uw gemeente. Tevens hebben wij vastgesteld dat geen enkele kandidaat een (neven)functie vervult die volgens de wet onverenigbaar is. Ook zijn er in de zin van de gemeentewet geen verboden handelingen geconstateerd.

Eindconclusie Rapport Berenschot

Maximale openheid

De nieuwe coalitie heeft er bewust voor gekozen om te gaan voor maximale openheid en transparantie en daarom niet alleen de conclusies maar de volledige rapporten met alle raadsleden te delen.

Eerder zijn binnen de coalitiegesprekken deze verslagen al met elkaar gedeeld en besproken voordat de portefeuilleverdeling is gemaakt. Waar toelichting gewenst was is die uiteraard gegeven.

Zo’n openbare zitting over integriteit is nieuw voor Harderwijk en mogelijk ook voor Nederland. ,,Ik hoor het voor het eerst’’, zeg Leonie Heres, bijzonder hoogleraar Integriteit van het Lokaal Bestuur, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in de Stentor.

Ze zegt zich goed voor te kunnen stellen waarom partijen ervoor kiezen om de risicoanalyse in het openbaar te bespreken. ,,Je laat zien dat je je bewust bent van eventuele kwetsbaarheden en dat je er alles aan doet om zo nodig beheersmaatregelen te nemen. Het kan ook een manier zijn om onterechte verdachtmakingen voor te zijn door vooraf transparantie te bieden.’’

Het leidt volgens haar ook tot de vraag wanneer iemand geen publieke functie meer zou kunnen vervullen. ,,Hoe open willen we het bestuur houden voor iedereen? Moet een misstap van iemand tot in lengte van jaren gevolgen hebben of bieden we ruimte om te leren?’’

Taakverdeling wethouders

En ja, die hoorzitting leverde de te verwachten discussies op. Over familieleden die werk doen wat de gemeente raakt, of die bezittingen hebben in Harderwijk bijvoorbeeld. Goed om dit vooraf op tafel te hebben en waar nodig rekening mee te houden binnen het college en richting de gemeenteraad. En in het bijzonder over onze kandidaat wethouder Maarten Reckman waarvan het bedrijf Het Idee Horeca BV in 2013 failliet ging. Hier werden activiteiten uitgevoerd op het gebied van Werk & Inkomen, wat we nu de Participatiewet noemen.

Hoewel dit al lang geleden was, is er toch voor gekozen om dit dossier bij collega-wethouder Marcel Companjen neer te leggen. Wel is dit een onderdeel van het totale Sociaal Domein waar Maarten regiewethouder voor is. De kandidaat wethouders denken hier prima mee om te kunnen gaan en zagen hier geen belemmeringen. Uiteraard was dit ook binnen onze partij vooraf al uitgebreid besproken en staan we volledig achter Edwin Enklaar en Maarten Reckman als onze kandidaat wethouders.

Aanval op kandidaat wethouder Reckman

De oppositiepartijen VVD, GB, PvdA en GL hebben om genoemde reden wel tegen de kandidatuur van Maarten gestemd. Dat is hun goed recht natuurlijk. Maar vooral de manier waarop dit, naar ons idee, persoonlijk gemaakt werd door met name de VVD heeft ons verbaasd. Dit gezien de goede en respectvolle samenwerking die we altijd binnen de raad ervaarden tot nu toe. Het doet volgens ons ook geen recht aan de grote kennis van en inzet op het gebied van het Sociaal Domein, die Maarten in de afgelopen vier jaar heeft laten zien. Op de vraag van fractievoorzitter Henk Vermeer of iemand in de raad een voorbeeld kon noemen over de afgelopen vier jaar waarin er ook maar te twijfelen was aan de integriteit van Maarten kwam dan ook geen antwoord anders dan: nee….

Beeldvorming

Het gaat blijkbaar vooral om beeldvorming. Beeldvorming waar deze partijen nu zelf de toon zetten. Komt dit voort uit teleurstelling van de verkiezingsuitslag? Teleurstelling over het niet deelnemen aan de coalitie? We kunnen er slechts naar raden en hopen dat we de komende jaren het debat voeren op feiten en inhoud. Met respect naar elkaar en met de belangen van de inwoners van Harderwijk en Hierden voorop!

Wij gaan er voor de komende vier jaar. Met voor het eerst in de geschiedenis twee wethouders van Harderwijk Anders waar ze zeer trots op zijn: Edwin Enklaar (wonen en ruimtelijke ontwikkeling) en Maarten Reckman (sociaal domein en gezondheid).

Afscheid Gert Jan van Noort

En natuurlijk bedanken we onze nu ex-wethouder Gert Jan van Noort! Hij heeft de afgelopen acht jaar laten zien dat onze lokale partij verantwoordelijkheid kan en wil nemen en hiervoor de juiste mensen op de juiste plaats kan zetten. Gert Jan, we zullen jouw gevleugelde uitspraken en je enthousiasme en kennis missen. Uitspraken als “houd je hoofd koel en je voeten warm” en “ik ga er natuurlijk niet over…. Maar volgens mij…..”. Dankjewel!

10 raadsleden van Harderwijk Anders

Met een grote fractie en daarom met veel verantwoordelijkheid op onze schouders. Met zeven! nieuwe raadsleden die er veel zin in hebben. We wensen het nieuwe college veel succes. Als ze de uitgangspunten van het coalitieakkoord volgen zullen we ze natuurlijk steunen. Verder blijven we net als de afgelopen jaren scherp en kritisch werken vanuit ons verkiezingsprogramma. Samen bouwen aan de toekomst!

wethouders-2022-2026
Harderwijk Anders