19 januari 2019

Nieuw binnenbad de Sypel een stapje verder

Op naar een nieuw zwembad de Sypel met de door Harderwijkers zo gewenste Fun en kortere wachttijden voor zwemlessen?

De Harderwijk Anders leden van de commissie Samenleving, Kimberley Siccama en Maarten Reckman kwamen met de rest van de commissie voor de 2e keer bij elkaar om te praten over het nieuwe zwembad. 

Ook aan deze vergadering gingen weer twee besprekingen met het fractieteam vooraf. Harderwijk Anders wil namelijk zeer zorgvuldig omgaan met dit project omdat het over heel veel geld gaat en wij niet van half werk houden. Het moet een totaalplan zijn waar we weer jaren mee vooruit kunnen.

Er waren de vorige keer veel vragen blijven liggen. De aanvullende rapportage was helaas nog steeds niet compleet en voorzag niet in alle antwoorden. Wij maakten ons dus op voor een zwembad-heet avondje met wethouder Marcel Companjen, vertegenwoordigers van het onderzoeksbureau en de ambtenaren.

De wethouder, vertegenwoordigers van het onderzoeksbureau en de ambtenaren waren echter goed voorbereid en gaven heldere antwoorden. Er was tekst en uitleg bij de financiële posten (die eerder ontbraken) en met oog op de zwemlessen gaf wethouder Marcel Companjen zelfs aan dat het niet uitgesloten wordt dat er op zondag ook gelest zou kunnen worden. Dit moet echter nog wel in overleg met de medewerkers van het zwembad. Dat kan helpen om de wachttijden voor zwemles behoorlijk in te korten. En dat is nodig!

Fun voor jeugd van 14+

Dat er duidelijke antwoorden gegeven werden, betekent uiteraard niet automatisch dat we het als Harderwijk Anders overal mee eens zijn. 
Zo wordt er in het plan uitgegaan van fun elementen (hoera), maar alleen voor de doelgroep gezinnen met jonge kinderen. Jeugd van 14+ was niet opgenomen in dit onderzoek, omdat de kosten te hoog zouden zijn en deze regiofunctie reeds vergeven is aan Bosbad Putten en De Eemhof. Op onze vraag of er onderzoek naar kosten en mogelijkheden was gedaan antwoordde de woordvoerder van het onderzoeksbureau met een “nee”, omdat men bewust heeft gekozen voor deze richting. 

We vroegen ons als HA ook af of er aan de doelgroep 14+ zelf was gevraagd of er behoefte was aan fun in het zwembad en hoe dit er dan eventueel uit zou moeten komen te zien. Ook hier was het antwoord wederom negatief. 

Duurzaam zwembad

Een duurzaam zwembad en het willen bereiken van nul op de meter, blijkt nog een uitdaging. Uiteraard staan we hier wel volledig achter. In ons verkiezingsprogramma gaven we al aan dat wij willen dat alle gemeentelijke gebouwen binnen 5 jaar energieneutraal zijn. De gemeente moet het goede voorbeeld geven, en het bespaart energiekosten. 
Momenteel wordt bij het zwembad voornamelijk gedacht aan zonnepanelen, maar de uiteindelijke details zullen later, aan de hand van het programma van eisen en offertes, gepresenteerd worden. 
Wij gaven tijdens de vergadering duidelijk aan dat dit dé uitgelezen kans zou zijn voor de gemeente Harderwijk om maximale duurzaamheid in te zetten, ook voor de sporthallen. Wat hier uiteindelijk mee gedaan zal worden moeten we dus nog even afwachten. Dit komt uiteraard wel aan bod voordat we een beslissing nemen. 

Al met al nog genoeg interessants om mee aan de slag te gaan, voordat we gaan bouwen…! Wordt vervolgd.

image
Harderwijk Anders