06 oktober 2022

Netwerkbijeenkomst Sociale Adviesraad Harderwijk

Dinsdagavond 4 oktober hebben Dick Hermsen en Sandra Timmer de netwerkbijeenkomst van de ‘Sociale Adviesraad Harderwijk’ bijgewoond. Deze adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders op het beleid van het ‘sociaal domein’.

Nieuwe website

Met een hartelijk en warm welkom door de voorzitter, Corrine Snaterse, werd de bijeenkomst geopend. Samen met wethouder Maarten Reckman lanceerden zij de nieuwe website van de adviesraad. Een website waarbij de inwoners worden uitgenodigd om mee te leven, mee te doen en mee te denken.

Een ervaringsdeskundige aan het woord

De vrolijke en spraakzame Benjamin nam ons mee in zijn leven als jongen met autisme en een licht verstandelijke beperking. Benjamin heeft van zijn beperking zijn werk gemaakt. Hij gaat naar veel instellingen als ervaringsdeskundige en vertelt zijn verhaal. Hoe het is om te leven met een beperking.

Wie durft!

Storyteller en theatermaker Theo Tomassen nam ons vervolgens mee in de levensverhalen van de Harderwijkers (mensen). Verhalen van onze buren tot aan de verhalen van de drag queens, van het leven van een vluchteling tot aan het levensverhaal van de zwerver. Hoe kijk jij naar de ander? Met welke bril? Wie van ons steekt tijd en energie in de ander door echt in de ogen te kijken, echt in het hart te kijken, echt te leren kennen……..! Wat kan ik voor jou doen?

Een mooie boodschap wat aansluit bij hetgeen de Sociale Adviesraad voor staat ‘meeleven, meedoen en meedenken’.

‘Wij zijn te weinig samen, we zijn te veel alleen’
(Stef Bos – Het Midden)

De Sociale Adviesraad Harderwijk (SAH) wil dat iedereen zich thuis voelt in onze gemeente. Zij werken daar actief aan mee. Het gaat over de sociale kant van het gemeentelijk beleid: zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering, participatie etc. Het gaat over alle inwoners van onze gemeente. Iedereen doet er toe!

Meedoen! Meeleven! Meedenken? Bezoek de website van de Sociale Adviesraad Harderwijk.

SOH
Harderwijk Anders