24 januari 2018

Motie HA en D66 voor het realiseren van Tiny Houses

Speerpunt uit ons verkiezingsprogramma: Passende woonruimte binnen 2,5 jaar voor iedereen.

Harderwijk Anders dient hiervoor op 10-11-2016 samen met D66 de volgende motie ” Tiny Houses” in:

De gemeenteraad van Harderwijk, bijeen in de openbare raadsvergadering van donderdag 10 november 2016, bij de besluitvorming over de Themabegroting 2017-2020,

Constaterende dat:

  • Er voor starters en mensen met een laag inkomen behoefte is aan kleinschalige, flexibele woonvormen
  • Duurzaam ruimtegebruik een ambitie is van de gemeente Harderwijk

Overwegende dat:

  • Het concept Tiny Houses in die behoefte en ambitie kan voorzien
  • Tiny Houses vanwege de ecologische drijfveer bijdraagt aan verduurzaming van Harderwijk.
  • Tiny Houses mogelijkheden kan openen voor invulling van beschermd wonen
  • Tiny Houses ruimte kan bieden aan bijvoorbeeld starters en statushouders.

Roept het college op

  • Om in gesprek te gaan met Tiny Houses Nederland
  • De raad voor 31 maart 2017 een passend beleid voor te leggen dat het realiseren van Tiny Houses in Harderwijk mogelijk maakt.

Schermafbeelding-2018-08-15-om-22.52.44
Harderwijk Anders