07 februari 2022

Meldingen afvalbeleid leiden tot vragen

Per 1 januari jl. is het nieuwe afvalbeleid van start gegaan. Het nieuwe beleid heeft als doel een maximum van 30 kg restafval per inwoner in 2025.

Harderwijk Anders vindt ook dat er minder afval moet komen en we zo ook op deze manier helpen te komen tot een schoner milieu. Wij zijn echter wel groen, maar niet gek.

Het nieuwe afvalbeleid is een falend afvalbeleid

Fractievoorzitter en lijsttrekker: Henk Vermeer

Het gaat zeker nog tot halverwege dit jaar duren voor bewoners van appartementen en flats hun gft-afval en papier gratis kunnen storten. Daarom stelden wij eerder al voor om de nieuwe tarieven, die kunnen leiden tot rekeningen die 100-en euro’s hoger zijn, met een jaar uit te stellen. Helaas kregen we hier te weinig steun voor in de gemeenteraad. Nu wordt er massaal afval gedumpt.

Je mag wel geld besparen door je PMD apart houden en aan te sluiten in de rij bij de Daltonstraat. De inwoner als klant behandelen betekent volgens Harderwijk Anders dat je plastic, metaal en drinkverpakkingen (PMD) dichterbij moet kunnen inleveren. Gewoon PMD in iedere wijk inleveren bij een winkelcentrum. Dat scheelt 3/4 van je hoeveelheid afval!

PMD zelf apart houden maakt je milieubewust en scheelt in kosten voor het restafval. Dat gaan we daarom na de verkiezingen direct opnieuw op de agenda zetten. Net als in 2021 toen we samen met CDA geen meerderheid kregen voor dit voorstel. Dit moet Gewoon Anders in Harderwijk en Hierden.

Oh ja: de partijen die het huidige falende beleid wanhopig blijven verdedigen, roepen dat ons voorstel wel een miljoen extra gaat kosten. Ze wilden onze berekeningen, op basis van door de gemeente aangeleverde cijfers, echter niet bekijken. We hebben het berekend: het kost in werkelijkheid nog geen 12 euro per huishouden per jaar om je PMD afval bij een winkelcentrum af te leveren.

AFVALMELDPUNT

Drie partijen, Harderwijk Anders – CDA – PvdA, hebben gezamenlijk afvalmeldpunt.nl opgericht om een beter inzicht te krijgen in hoe onze inwoners het nieuwe beleid ervaren, waar ze eventueel tegenaan lopen en wat er wellicht beter kan.

Daarnaast zijn we zelf ook benieuwd hoe het college van burgemeester en wethouders de start van het nieuwe beleid ervaart en wat de gemeente zelf ook terug krijgt aan feedback van onze inwoners over het nieuwe beleid. We hebben ze daarom een serie vragen gesteld waar we snel antwoord op hopen te krijgen:

 • Hoeveel telefoontjes en e-mails hebben de gemeente en Aconov sinds 1 januari ontvangen n.a.v. het nieuwe afvalbeleid?
 • Kunt u ons een beeld schetsen van de vragen en reacties die u heeft ontvangen?
 • Welke conclusies trekt het college zelf uit de verschillende vragen en reacties op het nieuwe beleid?
 • Wij ontvangen veel klachten over de afhandeling van telefoontjes door Aconov. Is het college hiermee bekend? Zo ja, welke acties heeft of gaat u ondernemen om dit te verbeteren?

Bij het meldpunt zijn tot op heden bijna 300 meldingen binnengekomen. Inwoners konden via het meldpunt vragen, klachten en ideeën achterlaten. Uit deze meldingen kwamen een aantal onderwerpen naar voren en daar hebben we ook vragen over:

Afvalpas/afvalapp

 • Wij ontvangen berichten over inwoners die hun afvalpasje nog niet hebben ontvangen. Wat is hiervan de status?
 • Bij de milieustraat worden inwoners bij het inleveren van hun PMD gevraagd naar hun afvalpas en identiteitsbewijs. Wat is hiervan de reden? Waarom is een identiteitsbewijs niet genoeg?
 • De afvalpas wordt ook gescand. Waarom? En wat wordt er met deze data gedaan?

Dumpen van afval

Er zijn bij ons veel klachten binnengekomen over dumping, zowel bij ondergrondse containers, in andermans container als ook op verschillende plekken in de gemeente.

 • Heeft de gemeente zelf ook signalen ontvangen over de verschillende vormen van dumping?
 • Wat gaat het college doen tegen deze verschillende vormen van afvaldumping? En op welke termijn?

Ondergrondse containers

Er wordt bij ons ook melding gemaakt van defecte ondergrondse afvalcontainers, waardoor mensen hun zakken er naast plaatsen. Dit zorgt weer overlast in de vorm van stank, ongedierte en onveilige situaties. Dit zien we bijvoorbeeld in het Waterfront. Ook ontvangen wij berichten over bijvoorbeeld de ondergrondse container bij Lauwers die defect is waardoor er daar gedumpt wordt.

 • Heeft het college in beeld welke afvalcontainers defect zijn of niet naar behoren werken?
 • Om hoeveel gevallen gaat het?
 • Wanneer worden deze gerepareerd?
 • Wanneer een container niet goed functioneert of vol is, kan het voor komen dat er stortingen worden berekend terwijl er geen of minder stortingen hebben plaatsgevonden. Welke oplossing biedt u inwoners dan?
 • Inzameling in de wijk wordt als oplossing door veel inwoners genoemd. Het college noemt mogelijke vervuiling als tegenargument. Hoeveel % van de ondergrondse glasbak- en papiercontainer ledigingen  waren in 2021 ernstig vervuild met restafval?

Milieustraat

 • Kunt u ons een beeld geven van de drukte bij de milieustraat?
 • Hoe ervaren de ambtenaren die werkzaam zijn bij de milieustraat de drukte?
 • Een aantal inwoners wil graag zijn PMD bij de milieustraat brengen, maar zijn door verschillende redenen daartoe niet in staat. Welke oplossing kunt u hen bieden?
 • Veel inwoners hebben er, vanuit milieubewustzijn,  moeite mee dat ze naar de milieustraat moeten rijden om hun PMD gratis weg te kunnen brengen. Hoe kijkt u hier tegenaan?

Overig

 • Er zijn veel inwoners die vanuit betrokkenheid en milieubewustzijn tijdens een wandeling het zwerfafval wat ze tegenkomen opruimen. Door het nieuwe beleid is men daar huiverig voor geworden i.v.m. de kosten per lediging. Er is een regeling voor het opruimen zwerfafval. Is het college bereid om deze regeling op korte termijn extra onder de aandacht te brengen. Zo ja, wanneer en hoe gaat u dat doen?

Zoals je ziet is er nogal wat aan de hand rond dit beleid. Als er na de gemeenteraadsverkiezingen een meerderheid voor is te vinden, gaat wat Harderwijk Anders betreft het nieuwe beleid direct op de schop. 

Wij roepen mensen daarom op om te gaan stemmen van 14-16 maart. Op 17 maart ben je te laat!

Vragen-afvalbeleid_website-1920-x-1080-px
Harderwijk Anders