29 januari 2023

Informatieavond Woondeal

11.000 nieuwe woningen t/m 2030 in regio Noord-West Veluwe en schriftelijke vragen over kansen tot versnellen woningbouw in Harderwijk

Dinsdag 24 januari waren raadslid Tessa Pullen en steunfractielid Henk Motshagen aanwezig tijdens de informatieavond over de regionale Woondeal. De gemeenten Putten, Harderwijk, Nunspeet, Ermelo, Elburg en Hattem hebben gezamenlijk voor de regio Noord-West Veluwe hun woonplannen gebundeld. Deze plannen worden naar verwachting in maart ondertekend door o.a. minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge. 

Vanuit Den Haag ligt voor gemeenten de opgave om tot en met 2030 zo’n 900.000 woningen te bouwen. Regio Noord-West Veluwe neemt ongeveer 11.000 woningen voor haar rekening. Een hele opgave, waar van elke gemeente een flinke inzet wordt vereist. Ook is de Provincie Gelderland en zijn woningbouwcorporaties, waaronder Omnia Wonen, betrokken en dragen zij ook bij aan het realiseren van de 30% vereiste sociale huurwoningen die gebouwd zullen moeten worden. Het is een hele opgave, en er zullen nog wel wat obstakels op de weg zitten, denk aan de stikstofregels.

Naar aanleiding van deze infoavond is Harderwijk Anders benieuwd naar de kansen die binnen de gemeente zelf liggen om ons eigen proces (van initiatief tot schop in de grond) te kunnen versnellen. Zijn er knelpunten en zijn deze al inzichtelijk?

Hierover stelt Tessa Pullen de volgende vragen: 

  1. Heeft de gemeente Harderwijk op dit moment de wens om de gemeentelijke processen te versnellen, welke in aanloop zijn voor de vaststelling van een Bestemmingsplan? 
  2. Zo nee, waarom niet?
  3. Zo ja, heeft de gemeente een inventarisatie gemaakt waar de mogelijkheden liggen binnen het proces van de gemeente Harderwijk om de woningbouw te kunnen versnellen? 
  4. Zo ja, zou u deze met de Raad willen delen? 
  5. Zo nee, is de gemeente van plan om deze inventarisatie alsnog te maken?
woondeal-info-avond1
Harderwijk Anders