21 oktober 2022

Informatieavond ontwikkeling binnenstadsvisie

De binnenstad is functioneel belangrijk voor horeca, winkelen, de dagelijkse boodschappen, wonen en recreatie/toerisme. Donderdagavond zijn we als raad geïnformeerd over de plannen en het proces tot vorming van de nieuwe binnenstadsvisie. We zien terug dat het ontwikkelen van deze visie ook weer veel raakvlakken heeft met andere visies die te maken hebben met het gebied. Bijvoorbeeld de verkeersstromen.

We zijn blij te zien dan de visie ontwikkelt wordt met de bijdrage van inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden. Donderdagavond waren vanuit de fractie aanwezig Tim Smit-Brouwer, Bert Buitenhuis, Tessa Pullen, Henk Motshagen en Christel van der Stouw. Nu wachten we als fractie tot het document aan de raad wordt voorgelegd.

Wil je ons als fractie nog iets meegeven over de binnenstad, neem dan gewoon contact op.

Visie-binnenstad-atelierbord
Harderwijk Anders