17 juni 2019

In Harderwijks anders omgaan met hondenbeleid

HA wil in HARDERWIJK ANDERS omgaan met HONDENBELEID. Samen aan de slag met als doel:

  • Blije Honden
  • Blije Hondenbezitters
  • Blije Niet-Hondenbezitters

Inwoners van de wijk Stadsdennen hebben bij de gemeenteraad geklaagd over de overlast van hondenpoep in hun wijk. Met name in de zomer ervaren deze inwoners veel stankoverlast. De oplossing voor dit probleem werd door de politiek gezocht in een opruimplicht voor de gehele bebouwde kom gedurende het hele jaar. Harderwijk Anders was van mening dat er meer oplossingsrichtingen mogelijk zijn en deed daar een onderzoek naar. Een notitie met voorstellen én kritische vragen is het resultaat van dit onderzoek.  

Harderwijk Anders stelt in deze notitie bijvoorbeeld dat forse klachten over hondenpoep serieus genomen moeten worden en dat de hondenpoep door Snel Herstel zo spoedig moet worden verwijderd bij stankoverlast en op zichtlocaties. Locaties waar geen opruimplicht is kunnen vaker gereinigd worden. Harderwijk Anders is van mening dat er met wijkbewoners overlegd moet worden en dat zij mee kunnen denken, bijvoorbeeld over aanpassingen in de Hondenwijzer. Ook moet er volgens deze lokale partij in iedere wijk een wandelroute komen waar stroken zijn waar geen opruimplicht geldt. Uiteraard moeten er ook voldoende afvalbakken en dispensers met hondenzakjes aanwezig zijn. Harderwijk Anders vindt dat het hondenlosloopgebied Strokelbos aantrekkelijker moet worden gemaakt (bijvoorbeeld door hondenspeeltoestellen te plaatsen) waardoor de overlast in de wijken mogelijk afneemt.

Harderwijk Anders wil van het college meer duidelijkheid over de relatie tussen de hondenbelasting en de bekostiging van faciliteiten voor het uitlaten van honden en handhaving op het opruimen van hondenpoep.

Het uiteindelijke doel van het opstellen van deze notitie van is een prettiger leefklimaat voor hondenbezitters én mensen zonder hond. 


Je kunt het document “In HARDERWIJK ANDERS omgaan met HONDENBELEID” downloaden en op of hier op de website lezen.

Als je op het document “In HARDERWIJK ANDERS omgaan met HONDENBELEID” klikt zie je links onderaan een navigatie menu, waarmee je met de pijltjes voor- en achteruit door het document kunt bladeren. Het plus en min teken zijn voor het vergroten en verkleinen van het document.

Onder aan het document vindt je de knop waarmee je het document “In HARDERWIJK ANDERS omgaan met HONDENBELEID” kunt de downloaden.

Schermafbeelding-2019-06-17-om-11.23.00
Harderwijk Anders