24 november 2017

Harderwijk Anders Werkbezoek Bureau Leerlingzaken

Het zijn spannende tijden voor Bureau Leerlingzaken. Dit Bureau valt namelijk onder de RNV (Regio Noord Veluwe) en daar zijn grote veranderingen gaande. Dit was echter niet de aanleiding voor ons werkbezoek afgelopen week. Harderwijk Anders is bezig met een rondje langs instellingen en organisaties om input voor het verkiezingsprogramma op te halen en in dat kader bezochten wij ook bureau Leerlingzaken.

Leerplicht hangt nauw samen met het recht op onderwijs, het doel van de leerplichtwet is dat jongeren zo goed mogelijk worden toegerust met kennis en vaardigheden die zij nodig hebben om een zelfstandige plek in de samenleving te verwerven. Een afgeronde schoolopleiding is daarvoor een vereiste. De meeste kinderen gaan vanaf hun vierde jaar naar school maar de leerplicht begint pas als het kind vijf is. Na de leerplicht volgt de kwalificatiewet. Dit houdt in dat alle jongeren tot 18 jaar onderwijs moeten volgen gericht op het halen van een startkwalificatie (havo, vwo of mbo-2 diploma). We kennen sinds 2002 de wet op het Regionale Meld en Coördinatiepunt (RMC). Het doel van dit meldpunt is het voorkomen en terugdringen voortijdig schooluitval. Gemeenten moeten afspraken met scholen en netwerken maken rondom voortijdig schoolverlaters

De leerplichtambtenaren zien toe op de uitvoering van de leerplichtwet. De medewerkers van bureau Leerlingzaken proberen daarbij zo veel mogelijk preventief te werken. Ook hebben zij een maatschappelijke zorgtaak. Spijbelgedrag is vaak een signaal dat er iets aan de hand is en het is dan aan de leerplichtambtenaar om de oorzaken te achterhalen.

De teamleider van Bureau Leerlingzaken, Elles van Zwier, geeft aan dat onze regio goed scoort op het gebied van uitval, vergeleken met landelijke cijfers, maar ook vertelt ze dat er in Harderwijk wel wat meer uitval is dan in de kleinere plaatsen in de regio. De problematiek is in de loop van de jaren zwaarder geworden. Meer psychische problemen.

We concluderen aan het eind van het gesprek dat maatwerk belangrijk is, dat het wenselijk is dat er ook een schoolarts komt voor het MBO en dat (regionaal) project Doorbraak in Harderwijk zeker voortgezet zou moeten worden. Bij Doorbraak heeft men in de afgelopen paar jaar 200 jongeren begeleid met problemen op meerdere leefgebieden. Vaak zijn het jongeren die dreigen uit te vallen of al uitgevallen zijn. Het zijn vaak jongeren waarover ouders, hulpverleners en leerkrachten zeggen “Ik weet het even niet meer.” De medewerkers van Doorbraak staan dicht bij de jongeren, zijn altijd bereikbaar, zijn snel ter plekke en bellen zelfs jongeren wakker als dat nodig is. Doorbraak werkt met de methode Nieuwe Perspectieven. Dit is een intensieve, persoonlijke en niet-bureaucratische manier van werken.

Wij nemen de wensen en de suggesties van Bureau Leerlingzaken mee naar de schrijvers van ons verkiezingsprogramma!

zie ook RNV bureau  leerlingzakenhttp://leerlingzaken.regionoordveluwe.nl/leerlingzaken/over-leerlingzaken/wat-doen-wij/

Schermafbeelding-2018-03-03-om-22.06.28
Harderwijk Anders