24 november 2018

Harderwijk Anders op bezoek bij Vluchtelingenwerk

Screenshot 2015-11-30 at 09.00.40

De fractie en steunfractie van Harderwijk Anders bezochten Vluchtelingenwerk aan de Gelreweg. De afspraak was al gemaakt voordat bekend werd dat er een AZC in Harderwijk zou komen. Aanleiding voor het werkbezoek waren signalen die we opvingen over problemen waar Vluchtelingenwerk tegen aanloopt. Vluchtelingenwerk begeleidt vluchtelingen met een status. Mensen die (voorlopig) in Nederland mogen blijven en een huis hebben gekregen in Harderwijk. Doordat er meer vluchtelingen zijn gekomen is de duur dat mensen begeleiding krijgen verkort van 14 maanden naar 8 maanden. Vrijwilligers van Vluchtelingenwerk halen mensen van het station en helpen hen zich te installeren in de nieuwe woning. Vervolgens maken ze hun wegwijs in Harderwijk.

Vluchtelingenwerk gaf aan dat het voor veel mensen lastig is om een huisarts te vinden in Harderwijk. Een aantal van hen heeft traumatische ervaringen en zou eigenlijk specialistische hulp in de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) moeten krijgen maar de aansluiting met de plaatselijke GGZ ontbreekt. Ze moeten daardoor verder reizen voor hulp.

Tijdens het werkbezoek waren er ook vluchtelingen aanwezig waarbij de mensen van Harderwijk Anders in gesprek gingen. Een vluchteling uit Syrie was tandarts in zijn eigen land en doet hard zijn best om ook hier als tandarts aan de slag te kunnen gaan. Hij loopt stage bij een plaatselijke tandarts. Een man uit Eritrea is fysiotherapeut, hij werkt tijdelijk bij revalidatiecentrum “De Klimop” naast het ziekenhuis. Ook was er een Syrische journalist. De vluchtelingen gaven aan sociale contacten te missen.

Een medewerker van vluchtelingenwerk vertelde dat de gemeente Harderwijk, in tegenstelling tot de meeste anderen gemeenten, bij een eerste inschrijving in de gemeente of bij een gezinshereniging allerlei zaken checkt die al door de IND gecheckt zijn. Dubbel werk dus. Daardoor moeten mensen volgens hem langer op een BSN nummer wachten met alle gevolgen van dien. Harderwijk Anders heeft daarover contact opgenomen met de gemeente maar die herkende dit signaal niet. Omdat Harderwijk Anders bij de gemeente heeft aangegeven dat de stichting Vluchtelingenwerk van mening is dat de gemeente Harderwijk zaken checkt die veel andere gemeenten niet checken heeft de gemeente contact opgenomen met stichting Vluchtelingenwerk om te kijken wat er precies bedoeld wordt en of er iets aan gedaan kan worden.

 

Screenshot-2015-11-30-at-09.00.40
Harderwijk Anders