10 oktober 2021

Harderwijk Anders maakt zich grote zorgen over de invoering van het nieuwe afval inzamelingssysteem

HA wil samen met CDA Harderwijk Hierden dat het college gaat kijken naar het plaatsen van extra mogelijkheden tot het inzamelen van plastic en drankkartons, door containers te plaatsen bij de wijkwinkelcentra in Harderwijk en Hierden.

Inmiddels is de gemeente begonnen met de uitrol van de communicatie over een nieuw systeem van afval inzamelen. Er komen bij de fracties van Harderwijk Anders en het CDA steeds meer signalen uit de samenleving waarin men zich zorgen maakt over de extra kosten waarvoor vooral de meerpersoonshuishoudens komen te staan.

Dat we bewuster met ons afval om moeten gaan, begrijpt iedereen. Maar dat voor verdere scheiding van ons afval geen mogelijkheden geboden worden om ook PMD (plastic verpakkingen, blikjes en drankkartons) te kunnen scheiden van het restafval, is lastiger uit te leggen.

Wij hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W. Zoals bekend heeft de gemeenteraad op 9 juli 2020 een voorstel aangenomen dat regelt dat de inwoners van Harderwijk en Hierden gaan betalen per keer dat ze de grijze container aan de weg zetten. De gemeente gaat plastic niet apart inzamelen. Dat moet dan ook in de grijze container gedumpt worden.

Harderwijk Anders en het CDA stemden toen tegen omdat beide partijen willen dat het college werk maakt van mogelijkheden om plastic vooraf in te leveren. De tarieven voor het aan de weg zetten zullen nog boven op een vaste afvalstoffenheffing komen. De exacte bedragen die hiervoor gevraagd gaan worden zijn tot op heden nog niet bekend. De modellen laten echter al zien dat de inwoners al meer zullen moeten gaan betalen als ze de container tien keer minder per jaar aan de straat zetten als in de huidige situatie. Dat moet anders!

Uit de vele gesprekken die Harderwijk Anders en CDA voeren blijkt dat het vooraf scheiden van plastic op veel meer begrip en op meer bewustwording kan rekenen dan het nascheidingsprincipe dat de gemeente nastreeft.

Edwin Enklaar van Harderwijk Anders: “het vooraf inzamelen van plastic zal een zeer sterke aanvulling zijn op het nieuwe beleid en zal dan gemakkelijker leiden tot verminderen van restafval.” Peter Sels van het CDA vult aan: “Vooral bewustwording is van belang is en goed scheidingsgedrag zal beloond moeten worden.”

Enklaar en Sels willen van het college weten wat het kost om PMD containers te plaatsen in de 8 wijkwinkelcentra van Harderwijk en Hierden. Daarnaast willen ze graag dat het college ook nadenkt over het aanpassen van routes voor gft en papier. Want, zo redeneert Enklaar: “In de winter levert de gemiddelde Harderwijk bijvoorbeeld veel minder gft in.” De kosten voor het uitruilen van routes kunnen dan betrokken worden bij de plaatsing van PMD containers.

En wanneer Harderwijk de mogelijkheden heeft om het PMD apart in te leveren, kunnen ook de routes voor het restafval mogelijk verminderd worden. Harderwijk Anders en het CDA verwachten dat het college met duidelijke antwoorden komt zodat er met het bepalen van de afvalstoffenheffing een goed voorstel gemaakt kan waarbij inwoners zelf de keuze kunnen maken om hun afval verder vooraf te scheiden vanwege milieubewustzijn en financieel voordeel.

Wordt vervolgd!

IMG_20200626_194851
Harderwijk Anders