03 september 2018

HA op bezoek bij “Zorgdat”

Het team Samenleving heeft zich op 03-09-2018 op locatie bij ZorgDat laten informeren.

Vanuit ZorgDat en Humanitas wordt onder andere persoonlijke hulp geboden aan mensen met financiële zorgen. Zo is er het Financieel Café, zijn er schuldhulpmaatjes en budgetcoaches.

Mensen kunnen er bijvoorbeeld terecht voor vragen en hulp rondom:

  • Geldzaken – Het lezen van brieven
  • Verzekeringen – Gebruik computer, telefoon etc.
  • Toeslagen – Ondersteuning internetbankieren
  • Invullen van formulieren – Achterstanden in betalingen
  • Gemeentelijke regelingen – Vragen rondom inkomen en uitkeringen

De vrijwilligers van het financieel café hebben ervaring met dit soort vraagstukken en helpen op weg naar een oplossing. In de praktijk lopen de vrijwilligers van ZorgDat en Humanitas echter ook zelf op tegen moeilijk oplosbare situaties en burocratie. Dat is lastig als je de persoon in moeilijkheden voor je zit en je die graag wilt helpen. Volgens de vrijwilligers verloopt de samenwerking met Meerinzicht (sociale dienst) ook niet altijd goed en/of begripvol. Ze hebben ons daar een aantal voorbeelden van gegeven.

Natuurlijk zullen we binnenkort ook contact met de mensen van Meerinzicht zoeken om te horen waar zij tegenaan lopen. Duidelijk is wel dat het veranderproces waarbij de SDV is opgeheven en Meerinzicht de taken heeft overgenomen binnen een geheel nieuwe manier van werken ook tijd nodig heeft. Iedereen moet wennen aan nieuwe taken en procedures waardoor er soms ook dingen niet goed gaan. We moeten daarbij wel voorkomen dat individuele mensen daar persoonlijk door geraakt worden. Mensen moeten centraal staan, en niet de regels. Maatwerk en samenwerking tussen de verschillende organisaties is wat ons betreft het uitgangspunt waar we gezamenlijk aan moeten werken.

Harderwijk Anders vindt het belangrijk dat er goed geluisterd wordt naar wat er onder mensen leeft en dat inwoners van het begin af aan bij plannen betrokken worden.

ZORGDAT
Harderwijk Anders