15 november 2018

HA op bezoek bij vliegveld Lelystad

HA was aanwezig op de jaarlijkse bijeenkomst tussen bedrijfsleven en de gemeente Harderwijk, dit keer georganiseerd op vliegveld Lelystad.

De centrale vraag voor de raadsleden van Harderwijk Anders is: Biedt vliegveld Lelystad positieve kansen of alleen maar kans op overlast?

Hoewel niet iedereen het eens is met de uitbreiding van vliegveld Lelystad in verband met mogelijke overlast van vliegverkeer, biedt deze ook veel kansen voor de gehele regio is de inschatting.
Algemeen directeur Hanne Buis benadrukte de kansen voor de regio en de samenwerking die zij daarbij zoekt. Als voorbeeld in relatie tot Harderwijk benoemde zij de mogelijkheid om samen op te trekken bij de strijd voor Intercitystation Harderwijk. Naast het informatieve deel vormde ook het meer informele netwerkdeel een prettig samenzijn tussen bedrijfsleven en gemeente.

vliegveld-Lelystad
Harderwijk Anders