24 november 2018

HA met een eerlijk verhaal over het AZC, of je nu voor of tegen het opvangen van asielzoekers bent.

Onlangs stelde het CDA (die via haar positie in het kabinet mede verantwoordelijk is voor de huidige wetgeving) aan het college van Harderwijk vragen over het AZC. Men is bang voor verveling op het AZC en vraagt het college o.a. waarom de wachttijden zo lang zijn…

Het feit is dat het AZC in Harderwijk nu rond de 800 bewoners heeft. Een verdubbeling van het eerdere aantal, wegens sluiting van het AZC in Zeewolde. Waar het personeel en de activiteiten eerder waren gericht op 400 mensen, moeten deze mensen nu hard aan de bak om deze verdubbeling in asielzoekers te voorzien van een zinvolle dagbesteding. Dit vergt inzet en aanpassingsvermogen. Een legitiem punt dus om je zorgen over te maken. Maar desgevraagd geeft men aan geen informatie te hebben over misstanden.Harderwijk Anders heeft het niet bij vragen zonder aanleiding gelaten, maar is op onderzoek uitgegaan. Onze constatering is dat zowel de medewerkers van het COA als alle Harderwijker vrijwilligers die betrokken zijn bij deze groep asielzoekers, zich 100% inzetten en ervoor zorgen dat er geen verveling hóeft te zijn op het AZC.

Een paar voorbeelden: er zijn een tiental werkgroepen die activiteiten ondernemen met zowel de kinderen (AZC Harderwijk is voornamelijk gericht op de opvang van gezinnen) als volwassenen. Denk aan dagelijks kinder’werk’, wekelijkse mannen- en vrouwenavonden, tweewekelijkse georganiseerde sportactiviteiten, Meet and Eat waar asielzoekers gaan eten bij Harderwijkers, de verplichte lessen over Nederlandse gebruiken en cultuur en ga zo maar door.
Laten we ook de georganiseerde evenementen niet vergeten. Zoals het zomer- en winterfeest, waar de bewoners o.a. voor geïnteresseerden koken. ZorgDat – support in welzijn neemt de kids mee naar Flevonice en andere activiteiten. En zaterdag 24 november vond nog het prachtige initiatief van JCI Noord-West Veluwe met Colour the world plaats, waar de saaie gangen, klaslokalen en infobalie werden verfraaid met raamstickers en verf. Deze dag werden er nog meer activiteiten georganiseerd ter vermaak van de kinderen.

Ons punt? Doe alle medewerkers en vrijwilligers niet tekort door zonder enige kennis of enig onderzoek te suggereren dat er niks te doen is op het AZC. Zorg dat je in de Harderwijkse samenleving staat en weet waar je over praat.

Zijn er gevallen van agressie in het AZC? Ja, absoluut. Dat is ook bijna onvermijdelijk als je mensen van verschillende (conflicterende) achtergronden bij elkaar zet op een relatief kleine oppervlakte, ver van huis, met veel getraumatiseerden. Er zullen daarnaast inderdaad altijd mensen zijn die ruzie zoeken, agressief zijn en het verpesten voor de rest. Ook in ‘gewone’ wijken van Harderwijk. Laten we dat vooral niet uit het oog verliezen.
Hoe wordt er omgegaan met incidentenmeldingen? Ook kleine overtredingen worden op de lijst gezet. Er zijn korte lijntjes met de driehoek (burgemeester, politie en openbaar ministerie) en ook met de directe omwonenden. De beveiliging is ook 24/7 beschikbaar voor de omwonenden. De gemeente kijkt niet weg en lost problemen adequaat op.

Waarom de wachttijd voor deze mensen zo lang is? Tja… dat is een landelijk probleem, waar iedere gemeente die een AZC heeft tegenaan loopt. Laat staan hoe het voor de vluchtelingen zelf is… Zoals al in krantenberichten te lezen was, de IND heeft een flinke achterstand door een verkeerde inschatting van de instroom asielzoekers. Heel vervelend, met allerlei gevolgen van dien. Ook wij vinden dit een belangrijk aandachtspunt.

En krijgen deze mensen allemaal een huis in Harderwijk? Nee! Die 800 asielzoekers komen niet in Harderwijk wonen. Wij hebben als gemeente een taakstelling vanuit het Rijk gekregen om statushouders te huisvesten. Voor de duidelijkheid: dat zijn er dit jaar in het totaal 65. Wanneer een gezin uit 5 mensen bestaat en dit gezin krijgt een woning, blijven er nog 60 te plaatsen mensen over. We hebben het dus over 65 personen en niet 65 woningen.

Het blijft één van onze grootste klussen om de wachtlijst voor woningbouw in Harderwijk terug te dringen de komende jaren. Niet voor de asielzoekers, maar voor alle Harderwijkers. Juist hierom moeten we extra inzetten op woningbouw en concrete plannen maken en uitvoeren. Iedere woning en plekje om te bouwen telt. Daarom steekt onze partij liever haar tijd in besluiten over hoe en waar we meer huizen gaan bouwen/realiseren om nou eindelijk die 8 jaar wachttijd weg te werken. Dat is andere koek!

pexels-flávio-santos-4626740_bored
Harderwijk Anders