15 februari 2019

HA Meezing-avond

HAllo allemaal, welkom bij de Harderwijk Anders HA MEEZINGavond bij WalHAlla op dinsdagavond 19 maart. De dag er na zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Ga ook stemmen!
Aan deze verkiezingen doet HA niet mee. Wij steken al onze energie in de gemeente HArderwijk. Van ons ook geen stemadvies, zoek het lekker zelf maar uit en stem met je HArt. Maar laat de avond vóór de verkiezingen je stem vast horen!

Natuurlijk is het eerste drankje van HA. De karaoke wordt aangeslingerd door HAmeezing Carmel.

HA-Meezingavond
Harderwijk Anders