08 november 2018

HA legt huishoudboekje gemeente Harderwijk uit

HA heeft op 5 november in centrum de Zin het huishoudboekje van de gemeente Harderwijk op een “begrijpelijk” en “eenvoudig” manier uitgelegd.

Op 8 november worden er in de gemeenteraad van Harderwijk besluiten genomen over de Themabegroting 2019-2022. Een onderwerp waar inwoners, gezien de opkomst, wel geïnteresseerd zijn, maar vaak in de brei van getallen en tekst door de bomen het bos niet meer zien.

De raadsleden die voor Harderwijk Anders financiën in hun portefeuille hebben (Henk Vermeer en Burak Özdemir), zijn van mening dat zij de begroting aan iedere Harderwijkers zouden moeten kunnen uitleggen en organiseerde daarom een informatieavond in centrum de Zin.

De aanwezige Harderwijkers waren blij verrast dat een politieke partij de gemeente begroting op deze “eenvoudige” en  ” begrijpelijke” wijze kwamen uitleggen. Zij vroegen zich ook af waarom dit al niet veel eerder door de gemeente was gedaan. Fractievoorzitter Henk Vermeer gaf aan dat de gemeente vorig jaar dit in het Kontakt had gedaan, maar dat Harderwijk Anders deze informatieavond houdt omdat zij het belangrijk vindt dat voor iedere Harderwijker het inzichtelijk is,  wat de inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn. In de daaropvolgende presentatie (bijgevoegd) werd dit duidelijk, stelde inwoners vragen en werd gediscussieerd over voor hen “onbegrijpelijke” uitgaven. Aan het eind van de avond kregen beide raadsleden de complimenten uit de zaal en op de vraag of Harderwijk Anders dit vaker ging doen was het antwoord van Henk: “dit gaan we ieder jaar doen, Harderwijk Anders luistert naar de inwoners en daar is dit een goede gelegenheid voor”.

Klik hier voor de presentatie.

huishoudboekje
Harderwijk Anders