13 september 2018

HA dient met andere partijen een motie in omtrent bouw horecapand aan de Havendam

Gezamenlijke verklaring partijen in de gemeenteraad van Harderwijk omtrent bouw horecapand aan de Havendam.

Een aantal maanden geleden is het plan voor de bouw van een horecapand aan de Havendam, net voor de nieuw geplaatste ophaalbrug, gepresenteerd door projectontwikkelaars Timmers en Breman. Zij willen dit pand bouwen met als beoogde huurder Café de Liefde.

Consortium Waterfront heeft deze projectontwikkelaars het stuk grond aan de Havendam gegund na een inschrijvingsronde waaraan meerdere Harderwijker ondernemers hebben deelgenomen.

Op de desbetreffende locatie is volgens het geldende bestemmingsplan een horecabestemming ingetekend en er mag een pand van maximaal 10 meter hoog staan.
Op 15 december 2011 is dit bestemmingsplan door de raad onherroepelijk vastgesteld.

Het college van Burgemeester en Wethouders opereert binnen de daarin gestelde kaders en de rechtszekerheid die dat biedt aan zowel initiatiefnemers als omwonenden.

Omwonenden, en meerdere Harderwijkers met hen, hebben zich de afgelopen maanden in diverse media en met een protestbijeenkomst tegen de gepresenteerde plannen uitgesproken. Met als reden het verstoren van hun uitzicht en/of afkeuring van het gepresenteerde ontwerp.

Het gepresenteerde plan voldoet echter, volgens de huidige informatie van de raad, aan de in het bestemmingsplan beschreven wettelijke kaders en aan andere wettelijke eisen die aan een bouwwerk op die locatie gesteld zijn.

Dit stelt alle betrokkenen voor een dilemma. Een bestemmingsplan wordt altijd vastgesteld, na een intensieve periode waarin alle betrokkenen worden betrokken en mogelijkheid hebben te reageren. We leven nu echter 7 jaar later en de situatie rond de boulevard is ingrijpend gewijzigd. De impact van de plannen begint voor iedereen steeds duidelijker te worden. Zoals eerder gesteld kan het college van B&W niets anders doen dan te opereren binnen de huidige plannen.

Als gemeenteraad vinden we echter dat, gezien de voorgenoemde omstandigheden, er een poging gedaan moet worden om met respect voor de belangen van alle betrokkenen tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Daarom zal de gehele gemeenteraad, m.u.v. de GroenLinks-fractie, een motie indienen op de raadsvergadering van donderdag 13 september 2018 waarin we het college van B&W oproepen om vóór oktober 2018 tot een overleg met alle betrokkenen te komen. En vanuit een bemiddelende positie gezamenlijk te werken aan een acceptabel bouwplan voor de Havendam (qua omvang en uitstraling) waarbij het hele gebied (bargje, horecalocatie en renovatie/nieuwbouw Strandboulevard Oost 16) wordt meegenomen.
Verder vragen we het college van B&W om de gemeenteraad vervolgens te informeren over het plan en de gevolgen hiervan.

Als gemeenteraad willen we op deze manier laten zien dat we de wettelijke route die eerder is doorlopen uiteraard respecteren en tevens de bezwaren van omwonenden serieus nemen.

Fractievoorzitters: H. Vermeer (HA), P. de Groot (VVD), M. Driest (CU), P. Sels (CDA),
M. Pijnenburg (D66), W. Bos (PvdA), G. Kevelam (GB), J. van Panhuis (SGP)

havendam
Harderwijk Anders