28 september 2023

Gesprek over het Regenboogbeleid

Op donderdag 21 september waren Gert Vasse en Angela Flederus namens Harderwijk
Anders aanwezig bij het gesprek over het Regenboogbeleid, dat plaatsvond in de vorm
van o.a. dialoogtafels.


Tijdens deze dag/avond werden verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder een
panel met ervaringsdeskundigen, een informatiemarkt, diverse dialoogtafels en een
optreden van cabaretier Tomesh Beumken.


De opkomst was groot, en mensen waren zeer tevreden over hoe dit in Harderwijk was
georganiseerd. Tijdens de dialoogtafels werden open gesprekken gevoerd over het
Regenboogbeleid, waarbij ervaringen en mogelijkheden werden gedeeld. De volgende
onderwerpen kwamen aan bod tijdens deze dialoogtafels:

  • Jeugd en onderwijs
  • Geloofsgemeenschappen
  • Zorg, welzijn en ouderen
  • Inwoners met een migratieachtergrond
  • Veiligheid
  • Cultuur
  • Horeca, ondernemers en werkgeverschap
  • Sport


De informatie die tijdens deze gesprekken werd verzameld, zal worden gebruikt bij de
ontwikkeling van nieuw Regenboogbeleid voor de periode 2024-2028. Dit conceptbeleid
zal nog worden gedeeld met de aanwezigen van de avond.
Vanuit ons verkiezingsprogramma, waarin we veel belang hechten aan de inclusie van
iedereen en het betrekken van de inwoners van Harderwijk en Hierden bij
beleidsontwikkeling, beschouwen we deze bijeenkomst als zeer succesvol en kijken we
uit naar de resultaten.

HA_regenboogbijeenkomst
Harderwijk Anders