24 september 2018

Gemeenteraad bezocht wijk Wittenhagen

De gemeenteraad bezoekt 1 a 2 keer per jaar een wijk in Harderwijk of Hierden. Uitgangspunt is dat de wijkbewoners het beste zicht hebben op problemen en oplossingen in de wijk. Op zaterdag 28 september vond een wijkbezoek plaats aan de wijk Wittenhagen. De gemeenteraad organiseerde dit wijkbezoek samen met de twee wijkteams die zich in deze wijk bevinden. Bewoners waren van harte welkom om hun ideeën en wensen te delen met de raad maar men kwam niet in grote getale. De griffie van de raad schat in dat er zo’n 20 buurtbewoners waren.

Raadsleden, cursisten van de cursus “Betrokken bij de raad” en buurtbewoners bewogen zich in drie groepen lopend of fietsen door de wijk.  Daarna waren er drie rondetafelgesprekken met verschillende thema’s. Een en ander speelde zich af in buurthuis De Tweeling aan de Ruiterlaan. Er werd gesproken over zaken als groen, verkeer, de rol van de gemeente en leefbaarheid. Buurtbewoners gaven aan dat er best veel buurtbewoners zijn die iets willen doen maar niet onder een bepaalde noemer, niet iets formeels.

Tijdens de rondleiding  door de wijk en  tijdens de rondetafelgesprekken  werd door buurtbewoners aangegeven dat er in verschillende speeltuintjes onenigheid was (geweest) tussen allochtone en autochtone jongeren. Op verschillende plaatsen is dit goed opgepakt door (allochtone)  moeders die duidelijk  maakten aan alle partijen dat de speeltuin voor iedereen is. Bij het speeltuintje aan  de Goeman Borgesiuslaan is de situatie hardnekkiger. Dit wordt i.p. opgepakt door Zorgdat.

Harderwijk Anders