05 februari 2018

Gasloze wijken

Gasloze wijken

Vraag 5-2-2018

Nederland moet versneld van het gas af. De politiek debatteert er over en kranten staan er vol van. In Harderwijk wordt waarschijnlijk in juni gestart met de bouw van Brinkvelden 3. Volgens de planning worden deze woningen aangesloten op het gasnetwerk. Gezien de recente ontwikkelingen lijkt mij dit pure kapitaalvernietiging.

Inmiddels heb ik de makelaar hiernaar gevraagd, maar daar word ik niet veel wijzer van. Ook een mail naar Slokker (de bouwer) biedt geen uitkomst, men reageert niet eens.

Graag zou ik zie dat de Harderwijkse politiek in actie komt.

Ik wacht uw reactie met belangstelling af.

Antwoord:

Geachte heer Schuurkamp,

U stelt een interessante vraag daar de ontwikkelingen m.b.t. gasloze wijken in een stroomversnelling is gekomen.

Met stroomversnellingen kan het politieke bestel alleen nog niet goed om gaan. Vooralsnog is het verplicht om woonwijken aan te sluiten op het gasnet. Weliswaar gaat deze wet eruit maar zover is het nog niet.

In Harderwijk anticiperen we op gasloze wijken in de woonprojecten in het Waterfront. Ook op lokaal niveau dienen daar nog de nodige discussies over gevoerd te worden gelet op de terughoudendheid die we nog voelen in die projecten. Waarschijnlijk als gevolg dat het primaat nu nog in Den Haag ligt.

Harderwijk Anders wil graag snel gasloze wijken gerealiseerd zien. Wij gaan hard werken om de neuzen van ontwikkelaars, aannemers en gemeente dezelfde kant op te krijgen. Want het is wel raar dat u van hen geen antwoord krijgt op uw vraag.

Met vriendelijke groet,

Edwin Enklaar

Raadslid Harderwijk Anders

gasmeter-560x420
Harderwijk Anders