01 juli 2023

Debat over De Roef en De Kiekmure

Afgelopen donderdag werd in de gemeenteraad een debat gevoerd over de toestanden rondom MFC De Roef en De Kiekmure. Eerder op de avond was al een voorstel door de gemeenteraad aangenomen voor een aanvullende subsidie. Met als voorwaarden dat er een nieuw bestuur komt met toestemming van het college en dat vergoedingen voor bestuurders niet hoger mogen zijn dan een normale vrijwilligersvergoeding.

Fractievoorzitter Henk Vermeer sprak namens Harderwijk Anders. De debatstelling was: ‘de gemeenteraad is onvoldoende betrokken bij de ontwikkelingen rond MFC Harderwijk’.
Naar de mening van HA is deze vraag in het algemeen met NEE te beantwoorden. Er waren echter momenten in de afgelopen jaren waarop een JA ook een goed antwoord zou kunnen zijn.

Dat is ook afhankelijk van hoe wij naar onze rol als gemeenteraad kijken. Hoe actief vinden we dat een raad haar controlerende en taakstellende taken moet uitvoeren? Nemen we altijd onze verantwoordelijkheid hierin? Naar onze mening niet.
Dus waar vele vergaderingen rond het MFC in de commissie gingen over zelfreflectie van het college, één vergadering ging over zelfreflectie van het MFC-bestuur, moesten we het nu ook eens hebben over zelfreflectie van ons als raad.

Dat is aan de hand van twee punten uitgelegd:
– Berichtgeving in media die niet aansloot bij onze stukken
– Het uitblijven van verduidelijkende vragen vóór het uit de klauwen kon lopen

Maar eerst ging Henk Vermeer even terug naar De Roef en De Kiekmure. Er is in de afgelopen jaren een hele vervelende situatie ontstaan rond MFC Harderwijk. Wij hopen dat het inmiddels afgetreden bestuur nooit vergeet dat De Roef niet geworden was wat het nu is als zij er niet geweest waren, met steun van de gemeente! Op dat resultaat mag iedereen trots zijn.

Maar plannen van deze omvang, kunnen niet afgedaan worden met mondelinge afspraken en sterk uiteenlopende verwachtingen. Waar we dus niet trots op kunnen zijn is het gebrek aan professioneel handelen van zowel de gemeente als het bestuur. En ook wij als raad hebben hierin een rol gehad.

Bij ons als raad had al op 20 april 2021 een belletje moeten gaan rinkelen. In een artikel in Stad in Bedrijf ontvouwden het bestuur van De Kiekmure, welzijn- en zorgpartners en 2 wethouders al hun plannen over de doorontwikkeling van het zalencentrum “naar een laagdrempelige voorziening voor de wijk”.

ZONDER hierover afspraken op papier vast te leggen. ZONDER hierover een besluit te nemen in het college. ZONDER hierover een voorstel naar de gemeenteraad te sturen. OF ZONDER een brief naar de raad te sturen dat er nog niets concreet was en er dus ook niet gestart zou worden met het door-ontwikkelen van plannen, door wie dan ook. Wij als raad hebben ook niet gevraagd waar het voorstel bleef. Op 17 maart 2022 konden we er meer over lezen in het Overdrachtsdossier College en in augustus 2022 kregen we berichten over problemen met de horecavergunning bij De Roef.

Menno Doppenberg van de VVD vroeg hierop om niet namens de raad te spreken maar alleen namens HA. Op de vraag van Wilco Bos van de PvdA op welk punt we moeten controleren of het college hun gang laten gaan, antwoordde Henk dat wij bij het vaststellen van de subsidieverordening op 20 april geen meerderheid in de raad kregen om juist vooraf prestatieafspraken te maken bij subsidies en er dichter op te gaan zitten.

Op 22 november 2022 ontvingen we een brief van het college dat besloten was om acuut, zonder toestemming van de raad vooraf, 110.000 euro subsidie aan MFC Harderwijk beschikbaar te stellen om te zorgen dat salarissen betaald konden worden. Met een toelichting over wat er allemaal nog meer moest gebeuren om orde op zaken te stellen.

Het was mooi geweest als het oude bestuur van het MFC de daarop volgende voorstellen van het college vol had kunnen steunen, ook richting haar gebruikers, en deze had kunnen zien als een nieuw begin. Zodat vanuit hier weer vertrouwen in elkaar opgebouwd had kunnen worden, door een professionele opstelling van iedereen.

Met het strak de taken en verantwoordelijkheden hanteren. Met verantwoordelijkheden op die plek laten waar ze horen, en de tering naar de nering zetten. Maar dat is niet zo gelopen helaas. Daarom stelde HA voor om nog voor de zomer besluiten nemen voor de toekomst, net als in onze vorige vergadering waarin we besluiten namen over de onderzoekskosten en de overname van de Kiekmure. En we er zo met zijn allen ervoor zorgen dat onze MFC’s weer gezond kunnen draaien.

Op de vraag van Mark de Lange van GB over of HA vindt dat er niet te veel druk bij het bestuur van het MFC is gelegd antwoordde Henk dat na meerdere keren constateren dat een partner zich niet aan afspraken houdt, dat je ergens een punt bereikt dat je geen vertrouwen meer hebt. Wij vonden het een emotioneel besluit. Maar we zijn niet bij de gesprekken geweest en weten niet wat exact uiteindelijk heeft gezorgd voor de spanningen. Het college had volgens HA ook meer moeten communiceren naar buiten toen er sprake van onrust was bij gebruikers en inwoners, of op zijn minst het bestuur moeten vragen de onrust weg te nemen.

Verder waren er ook vragen over de rollen van de voorzitter van het MFC die ook voorzitter van HA was en die zaken deed met een college met een HA wethouder. En of het handig is dat de HA wethouder dan de wijkcentra in zijn portefeuille heeft. Henk gaf aan dat we er als HA trots op zijn dat wij diep geworteld zijn in de maatschappij. Dat we actief zijn in het verenigingsleven van Harderwijk en Hierden en hier veel vrijwilligerswerk doen. Reageerde de wethouder daardoor trager? Daarmee zijn we het absoluut niet eens. Vanaf het eerste signaal heeft hij zijn directeur naar voren geschoven. Achteraf had hij zelf beter ook mee kunnen gaan, maar uit zorgvuldigheid bewaarde hij wat afstand. En of het handig is dat het in zijn portefeuille zit? Er zijn voldoende waarborgen, een wethouder kan namelijk niet zelfstandig beslissen en in de gemeenteraad gaan wij over het geld. En een wethouder die de voorzitter van zijn eigen partij wegstuurt kun je niet echt belangenverstrengeling verwijten….

Tijdens het debat bleek wel hoe moeilijk het is om fouten toe te geven. Ook bij de partijen in de raad. Naar anderen wijzen gaat ons makkelijk af, maar we moeten ook kijken naar onze eigen rol. Wij zijn tenslotte aangesteld om kaders te stellen en te controleren en moeten daar scherp op zijn volgens fractievoorzitter Henk Vermeer.

In de volgende raadsvergadering komt HA weer met de motie om bij subsidies vanaf 50.000 euro VOORAF goede prestatieafspraken te maken. Hopelijk ziet de rest van de gemeenteraad nu ook in dat dit echt nodig is en steunen ze ons voorstel. Verder willen we toekomstige problemen op de volgende manier voorkomen:

  • duidelijke prestatieafspraken maken en die controleren en er over rapporteren naar de raad
  • zorgen voor goede verslaglegging zodat zaken controleerbaar zijn en verwachtingen helder
  • actiever communiceren als gemeente bij onrust onder inwoners of andere betrokkenen
  • scherper acteren als raad, bijvoorbeeld bij gewekte verwachtingen in de pers
  • het college oproepen om eerder de hand in eigen boezem te steken als ze steken hebben laten vallen. Fouten maken is niet erg, doen alsof dat aan een ander ligt wel…

Foto’s: MFC Harderwijk

De-Roef-groot
Harderwijk Anders