24 november 2018

Afspraak is afspraak

Afspraak is afspraak, wij doen er alles aan om onze verkiezingsbeloftes na te komen!

Gisteravond heeft HA, samen met VVD, CU, CDA en SGP, een voorstel ingediend om een deel van de door het college voorgestelde woonlasten verhoging voor inwoners terug te draaien. En dit voorstel is gelukkig aangenomen.

In het coalitieakkoord hebben we aangegeven dat het onze inzet is om de lasten voor inwoners met niet meer dan prijsindex te laten stijgen. En dat komen we na!

We betalen deze aanpassing door te besparen op extra kosten voor ambtenaren en gemeentelijke kantoorruimte.

PvdA, D66, GroenLinks en Gemeentebelang stemden niet in met ons voorstel. Deze partijen vinden dat inwoners meer moeten gaan betalen aan de gemeente of waren het niet eens met de bezuiniging waarmee we dit betalen.

Inwoners moeten volgens hen meer gaan betalen, bijvoorbeeld via de afvalstoffenheffing of de OZB. Dit met de gedachte dat mensen met een eigen huis geld genoeg hebben. Ze vergeten echter dat door zo’n maatregel ook (sociale) huurders getroffen worden. Niet allen via hogere kosten voor afval maar ook via de lastenstijging die hun corporatie aan ze doorberekent in de huur. Helemaal vergeten ze dat ook mensen met een koophuis iedere cent goed kunnen gebruiken in deze tijden.

Wij kiezen er liever voor om, als het financieel een beetje tegenzit, als eerste oplossing te kijken naar de kosten van de gemeente zelf. En pas als daar echt niet meer te halen is, te kijken naar de tarieven voor de inwoners. De gemeente is er namelijk voor haar inwoners en niet andersom.

ozb
Harderwijk Anders