18 juli 2019

Aan de slag met parkeren in Harderwijk Anders

  Met het opstellen van het rapport “Parkeren in Harderwijk Anders” willen we aan de slag met de problemen die bij ons gemeld zijn. 
Bedankt voor die meer dan 300 reacties!

Op donderdagavond 18 juli diende Harderwijk Anders raadslid Edwin Enklaar tijdens de raadsvergadering een drietal voorstellen in waarmee een begin gemaakt kan worden. 

Burgemeester van Meurstraat

 Het eerste voorstel betreft een uitgebreide analyse van de buurten Zeebuurt en Vogelwaard die moeten leiden tot een mooie oplossing. 

Uit ons rapport is gebleken dat de Zeebuurt en de Vogelwaard de lastigste wijken zijn om het parkeerprobleem in aan te pakken. Wat we nu willen is dat de gemeente met de bewoners van deze wijken in gesprek gaat over de mogelijke oplossingen in de wijk. Daarbij hebben we de suggestie meegegeven om via het model “Straat van de Toekomst” te gaan werken. Dat is een werkwijze waarbij de inwoners zelf de gelegenheid krijgen om expertise in te huren om de beste oplossingen in kaart te krijgen. We hebben op straat natuurlijk al veel mogelijke oplossingen gehoord maar wat Harderwijk Anders wil, is dat zoveel mogelijk bewoners ook daarachter kunnen gestaan. Wij verwachten in het eerste kwartaal van 2020 de eerste uitkomsten in de raadscommissie te bespreken. Als dit is afgerond zullen we ook samen de volgende wijken gaan aanwijzen. De VVD, Gemeentebelang en de SGP dienden dit voorstel met ons in. Het werd verder gesteund door alle andere partijen behalve GroenLinks. 

 Het tweede voorstel betreft puur het reserveren van de financiële middelen in de komende begroting om bovenstaande in gang te zetten. 

Gele streep rond speeltuin Goosenskamp

 Het derde voorstel gaat over de kleinere, gemakkelijke oplossingen die samengevat zijn top 10 zoals te lezen is in ons rapport. 
Het betreft hier zaken die gaan over bijvoorbeeld het verplaatsen van plantenbakken, aanbrengen van een blauwe zone, extra handhaving. Allemaal mogelijke oplossingen die wij van de inwoners gehoord hebben. Harderwijk Anders heeft samen met de VVD, CDA, Gemeentebelang en SGP het college gevraagd om deze zaken te bundelen en ermee aan de slag te gaan. Dit zou een al een hoop ergernis in de straat kunnen oplossen. Opnieuw werden we gesteund door vrijwel de gehele raad.

Alleen Groen Links wilde ons niet steunen. 

 Hiermee zetten wij de eerste stappen om de parkeerproblemen in de wijken eens echt te gaan aanpakken. Wij zijn ontzettend blij dat zowel College als gemeenteraad ons hierin steunt zodat we ook echt aan de slag kunnen.

parkeren-2-voorblad
Harderwijk Anders