25 april 2019

Damoclesbeleid en handhavingsmatrix

Op donderdagavond 25-04-2019, kwam de commissie Beleid Algemeen bij elkaar. Harderwijk Anders raadsleden Özdemir Burak en Henk Vermeer zaten in de bankjes terwijl bij de ingang van het Huis van de Stad de monteurs de schade aan het herstellen waren van het auto-incident.
Aan de orde kwamen het zogenaamde Damoclesbeleid en de Handhavingsmatrix.

Bij beide onderwerpen hebben we duidelijk laten merken dat we niet blij waren met de manier waarop burgemeester en wethouders omgaan met de gemeenteraad. 

Wij vinden het niet meer dan normaal dat het college eerst met ons als vertegenwoordigers van de inwoners over voorgenomen besluiten praat in plaats van achteraf als de wijzigingen al zijn doorgevoerd of het stuk al ter inzage ligt bij het publiek. Hier zullen we op blijven hameren omdat ook hier cultuurverandering nodig is volgens ons.Het Damoclesbeleid gaat over de acties die de burgemeester kan nemen na het aantreffen van drugs in woningen of lokalen (horeca bijvoorbeeld). Oftewel de sluitingen van drugspanden. In de nieuwe verordening is er al sprake van een handelsvoorraad bij meer dan 5 gram wiet of 0,5 gram xtc-pillen bijvoorbeeld… 
De horeca is blij met de aanpassing van het beleid omdat er vanaf nu alleen horecapanden gesloten worden wanneer er een duidelijke relatie is tussen de dealer en de horecazaak. Daar zijn wij ook blij mee.
We vroegen aandacht voor het belang van de kinderen bij woninguitzettingen.


De Handhavingsmatrix is kort gezegd de lijst met overtredingen die je in Harderwijk kan begaan in relatie tot de aandacht die de BOA’s hier aan gaan geven.
Duidelijk werd onder meer dat het college besloten heeft dat handhaven op adressenfraude meer prioriteit krijgt dan handhaven op parkeeroverlast. Let op, dit is geen keuze van de boa’s zelf maar het zijn hun ‘werkinstructies’.

Volgens Harderwijk Anders ervaren onze inwoners meer overlast van parkeeroverlast dan van adressenfraude. Die laatste komt voort uit landelijk beleid waar geen geld aan gekoppeld is voor Harderwijk. 
Uiteraard komen wij hier binnenkort op terug wanneer we de uitkomsten van ons eigen parkeeronderzoek presenteren waar velen van jullie een paar maand geleden al situaties voor hebben aangemeld bij ons.


20190425-Damacolesbeleid
Harderwijk Anders