01 maart 2018

17 voordelen van een lokale partij

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Stemt u 21 maart tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op een landelijke partij?

En laat u Gert-Jan Segers (Christen Unie), Sybrand Buma (CDA), Mark Rutte (VVD), Lodewijk Asscher (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Jesse Klaver (Groen Links) of Kees van der Staaij (SGP) vanuit Den Haag bepalen wat goed is voor ons HARDERWIJK en HIERDEN?

 

Of stemt u op een lokale onafhankelijk partij uit Harderwijk, waarvan de raadsleden zeer betrokken zijn bij de Harderwijkse en Hierdense samenleving en luisteren naar de inwoners

Harderwijk Anders is die lokale onafhankelijk partij die voor uw belangen opkomt en waar we ons thuis voelen. 

[/vc_column_text][vc_column_text]I am

17 voordelen van een lokale partij
Je mag natuurlijk stoppen met lezen zodra je denkt, ik ga stemmen op een lokale partij!
Check dan ons programma: https://www.harderwijkanders.nl/2a-programma-2018-2022/

1. Kijk naar het doel of de doelstelling van de diverse politieke partijen. Belangrijkste doelstelling van een politieke partij is: het verkrijgen of vergroten van de macht in politiek Den Haag. Dus op het Binnenhof. Doelstelling van elke plaatselijke politieke groepering is: de belangen van de gemeente en haar inwoners te behartigen door op politiekonafhankelijke basis vertegenwoordigd te zijn in de gemeenteraad.

2. Vrijwel alle punten op de raadsagenda hebben niets te maken met ideologie, levensbeschouwing of religie. Een neutrale, praktische opstelling werkt dan beter….

3. Raadsleden van de fracties van nationale partijen zijn geneigd de richtlijnen en standpunten van hun partij uit te dragen en op te volgen. Ook als die landelijke standpunten van geen wezenlijke betekenis zijn voor de gemeente.

4. Een plaatselijke afdeling van een nationale partij met een ‘echte’ ideologie kan nooit in beginsel ‘alle’ inwoners van een gemeente vertegenwoordigen. Inwoners zijn een mengelmoes (optelsom) van allerlei levensbeschouwingen en meningen. Een neutrale, praktische opstelling werkt dan beter!

5. De meeste mensen van nu voelen nauwelijks nog enige verwantschap met welke politieke partij dan ook. Terwijl je bij een ‘lokale partij’ nog wel echte idealisten aantreft.

6. Fracties van nationale partijen schermen ten onrechte met ‘wij hebben contacten met onze mensen in politiek Den Haag’. Onzin! Contacten met ministeries zijn haast altijd ambtelijke contacten en ambtenaren functioneren op a-politieke wijze. Ze vragen niet aan een hen bezoekende wethouder “van welke partij bent u?”, maar “uit welke gemeente komt u?”…

7. Onderzoeken van ‘bestuurskundigen’ hebben uitgewezen dat naar mate lokale partijen sterker vertegenwoordigd zijn in een gemeenteraad, de afstand tussen de burgers en de overheid minder is.

8. “Wij zijn beter geschoold en werken professioneler” zeggen de nationale partijen. En lokale partijen doen maar wat, en zijn niet professioneel genoeg! Door politiek Den Haag wordt nog steeds aan de lokale partijen enige vorm van subsidie onthouden. Toch heeft de ‘Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen’ uit bescheiden eigen middelen boeken doen uitgeven en cursussen kunnen hier en daar worden gegeven. We worden steeds professioneler en er is meer deskundigheid dan vroeger. Via zelfscholing kan ook zeker de bestuurskracht worden vergroot of verbeterd.

9. Indien het waar zou zijn, dat fracties van de nationale politiek beter bestuur leveren, hoe is het dan te verklaren dat in gemeenten zonder lokale partijen het soms bestuurlijk zeer slecht gesteld is? B.v. in de 4 grote steden; het is in vele gevallen een puinhoop.

10. Bij slecht bestuur of wanbestuur wordt er meestal een lokale partij opgericht door de inwoners zelf. Nu ook in de grote steden! Een bewijs te meer, dat de fracties van de reguliere partijen niet zulk prima en professioneel bestuur kunnen leveren als men beweert.

11. Bij gemeenteraadsverkiezingen komen altijd de bekende Haagse kopstukken in gemeenten op bezoek. De verwarring slaat dan toe, want de Haagse bobo spreekt over de landspolitiek! Steeds meer gaat de burger inzien, dat je niet over de hoofden van ruim 10.000 gemeenteraadsleden heen een peiling kunt houden over de kwaliteit van de landelijke politiek. Het zijn andere zaken, en andere verkiezingen en je gaat stemmen op andere mensen.

12. De raadsleden van een lokale partij moeten hun zetelwinst zelf verdienen en hebben geen voordeel van het bezoek van Haagse kopstukken. Is er overigens ongenoegen over een bepaalde landelijke partij, dan krijgt die nationale politieke partij minder stemmen en minder zetels, ook als een raadsfractie heel goed werk levert en prima functioneert!

13. Wat hierboven staat is in wezen heel erg! Ook al doet men in de eigen gemeente het heel goed, maar de landelijke politici van de eigen partij komen ongeloofwaardig over, of er is ruzie in de partij, dan straalt dat af op de gemeenteraadsfracties! En er worden gegarandeerd zetels verloren!

14. Verder is deze tijd (de tijdgeest) tegen ‘partijen’. Individualisme (het eigen ik) viert hoogtij, terwijl de verzuiling vrijwel geheel is weggevallen. De oude traditionele ideologieën verliezen steeds meer terrein en gelijktijdig kiest de burger steeds meer selectief bij verkiezingen. De vroegere vanzelfsprekendheid waarmee men op ‘de partij’ als vanouds stemde, is verleden tijd. Een “lokale partij” biedt dan de uitweg om eens iets nieuws te doen. Eens iets anders te stemmen.

15. Er is sprake van een toenemende democratisering van macht. (En een afnemende gehoorzaamheid aan degene die de macht hebben). D.w.z. de burgers willen graag zelf meedenken en meebeslissen over zaken die ze direct raken! Een lokale partij past in dat denkpatroon.

16. Waar vroeger meewarig werd gesproken over ‘lokale partijen’, is door de grote winst van de laatste 20 jaar, de waardering toegenomen. In 1998 probeerden CDA, PvdA, D66 zich met kracht te afficheren als ‘lokale partij’. De VVD wil dit nu ook. Dus ze willen dan wel geen lokale partij zijn, maar ze willen er wel op lijken! Deskundigen zeggen: beschouw dit als een compliment.

17. Ondertussen gaan de lokale partijen (in totaal ± 2340 zetels) hun eigen gang en passen zich zonodig flexibel aan en blijven bij de gemeentelijke bestuurslaag. Een puur lokale partij, voortgekomen uit en geworteld in de plaatselijke samenleving, zal altijd een plaats blijven houden in de gemeentepolitiek. Met hart voor lokale belangen, zonder eigen belang en dienstbaar aan de inwoners van de gemeente waaruit ze is ontstaan![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Harderwijk Anders