28 maart 2023

10-jarig bestaan van het Wijkplatform de Zeebuurt

Zaterdag 11 maart is namens Harderwijk Anders, Angela Flederus aanwezig geweest bij het 10-jarige bestaan van het Wijkplatform de Zeebuurt. 

Tijdens de dag werden de inspanningen van de afgelopen jaren gevierd. Zoals; het realiseren van een hondenren, buurtbewoners ondersteunt bij vragen en onenigheid, installeren van een watertappunt, speeltuinen opgeknapt en nog veel meer. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje, daarnaast werd er muziek verzorgd door de Aalzangers en Kokkels en Mossels. De Zaaier deed ook mee met NL doet en hadden een aantal activiteiten voor de kinderen georganiseerd zoals een hindernisbaan en een reuze sjoelbak.  

Naast dat er aandacht was voor de saamhorigheid in de buurt was de Groep Aardgasalternatieven Zeebuurt ook aanwezig (G.A.Z.). Zij deelde informatie over het mogelijk aardgasvrij maken van de Zeebuurt. Een aantal personen vanuit de G.A.Z zijn ook gesproken waarbij er werd aangegeven dat zij zoveel mogelijk de buurt willen betrekken bij het project. Verwacht wordt dat er in de loop van het jaar meer duidelijkheid komt over het vervolg. 

Meerder buurtbewoners zijn ook gesproken en gaven aan tevreden te zijn over het woongenot in de Zeebuurt.   

Vanuit ons verkiezingsprogramma waarin wij het belangrijk vinden dat de buurt bij elkaar gebracht wordt en dat er ook gekeken wordt naar duurzaamheid, zijn wij blij dat dit soort bijeenkomsten georganiseerd worden. Wij zullen ook de ontwikkelingen vanuit het G.A.Z verder blijven volgen. 

zeebuurt_10jaar
Harderwijk Anders