20 september 2021

Parkeergelegenheid vrachtwagens

Harderwijk Anders vraagt bij het college aandacht voor een probleem waar meerdere plaatsgenoten (vrachtwagenchauffeurs die rijden voor een transportonderneming die niet in Harderwijk is gevestigd en in Harderwijk wonende eigen rijders) tegenaan lopen.

Zij weten vaak niet waar zij hun wagen buiten werktijd op een veilige manier kunnen plaatsen. Parkeren voor wagens langer dan 12 meter is binnen de bebouwde kom verboden en daarbuiten praktisch onmogelijk. Voor parkeren op P8 Zonneweide (overloopterrein Dolfniarium) bestaat een wachtlijst.

Namens een van de chauffeurs hebben we contact gehad met de ambtelijke organisatie. Mede naar aanleiding van dat contact willen wij graag inzicht in het volgende zaken krijgen:

1. Hoeveel vergunningen voor vrachtwagen zijn er verstrekt voor parkeerplaats P8 Zonneweide?

2. Hoeveel chauffeurs staan er op de wachtlijst?

3. Als wij het goed hebben, worden er ook vergunningen verstrekt voor het parkeren van personenauto’s met een aanhanger. Zij zouden ook elders kunnen parkeren. Waarom komen zij niettemin in aanmerking voor een vergunning?

4. Bedoelde parkeerplaats staat vrijwel nooit vol, ondanks het feit dat kennelijk het maximale aantal vergunningen is afgegeven. Is het denkbaar om met toepassing van het beginsel ‘first come, first serve’ meer vergunningen dan nu uit te geven?

5. Blijft bedoelde parkeergelegenheid trouwens voor het parkeren van vrachtwagens beschikbaar nadat het terrein is overkapt en van zonnecollectoren is voorzien?

6. Ziet u een rol voor uzelf weggelegd voor het vinden van een geschikte (en gratis) alternatieve parkeerplaats op moment dat deze Harderwijkse vrachtwagenchauffeurs niet op P8 terecht kunnen? Zo ja, welke?

7. Is het op basis van de vigerende wet- en regelgeving mogelijk om aan deze chauffeurs een ontheffing te verlenen voor het parkeerverbod binnen de bebouwde kom? Zo ja, bent u bereid om deze mogelijkheid in overweging te nemen en om welke zones zou het daarbij kunnen gaan?

242310257_225173599648384_7613959956183672312_n
Harderwijk Anders