12 november 2021

Wel groen maar niet gek

Afval scheiden en zorgen dat we met zijn allen minder afval produceren is heel belangrijk. Dit moet echter wel betaalbaar blijven en je moet een eerlijke kans krijgen om afval en dus geld te besparen.

Gisteravond hebben we samen met het CDA en met steun van de PvdA een ultieme poging gedaan om het nieuwe systeem van afvalstoffenheffing terug te draaien.

Helaas wil de rest van de raad dit gewoon doorzetten. Uit informatie van de gemeente blijkt dat er nog circa 150 Groenafval verzamelcontainers geplaatst moeten en dat dit volgens de huidige planning pas eind april 2022 geregeld kan zijn. Als dat al lukt….
Er is nu dus een campagne voor het scheiden van afval gestart die voor duizenden huishoudens tot verwarring leidt omdat dit voor hen niet uitvoerbaar is.

Een voorstel, samen met het CDA, om er dan er wel voor te zorgen dat je bij winkelcentra in Harderwijk en Hierden je Plastic, Blikjes en Drankkartons (PMD) in kunt leveren kreeg ook geen steun.

Gelukkig hebben we wel de handen op elkaar gekregen van een meerderheid in de gemeenteraad voor een voorstel om huishoudens die niet voor 1 januari 2022 hun GFT afval gescheiden aan kunnen bieden te compenseren:

• Uiterlijk 1 december 2021 te komen met een uitrolplan met harde deadlines voor het operationeel zijn van alle GFT en Papier inzamelpunten in heel Harderwijk en Hierden
• Uiterlijk 1 december 2021 te komen met een overzicht van een kostenraming per maand voor wat het gevolg is voor de begroting als aan al de getroffen inwoners alleen het basistarief wordt doorberekend omdat we niet weten hoeveel zakken restafval ze in de nieuwe situatie aan zouden leveren
• Alle getroffen inwoners voor 1 januari 2022 per brief te informeren over de planning voor hun specifieke adres en de manier waarop de gemeente deze inwoners gaat compenseren.

Het college vond het niet nodig en 3 partijen in de raad ook niet….

Wij komen bij de gemeenteraadsverkiezingen over 4 maanden zeker terug op dit onderwerp. Harderwijk Anders wil een eerlijk en betaalbaar systeem voor afvalstoffenheffing.

pexels-julia-m-cameron-6995367
Harderwijk Anders