24 november 2018

HA dient motie KOOPZONDAG 2018 in.

De steen is in het Randmeer geworpen!

Harderwijk Anders en VVD nemen initiatief tot motie KOOPZONDAG in de gemeenteraadsvergadering van 5 april

Op 21 maart 2018 heeft die Harderwijker kiezer overduidelijk gekozen voor de introductie van openstelling van winkels en supermarkten op de zondagen. Welke vorm dit moet krijgen ligt op de onderhandelingstafel bij de vorming van een nieuwe coalitie.

Om één of meerdere koopzondagen mogelijk te maken moet de verordening winkeltijden aangepast worden en door de gemeenteraad worden vastgesteld. Hiervoor moet het formele traject inclusief inspraakprocedure doorlopen worden.
Het snel invoeren van een koopzondag, zoals eind 2017, via een proef is niet meer mogelijk omdat dit slechts 1 keer mogelijk was.

Aangezien:
• niet duidelijk is wanneer het eindresultaat van de coalitie onderhandelingen bekend is;
• de definitieve Verordening Winkeltijden in Harderwijk zorgvuldig besproken moet worden in college, commissie en raad;
• de doorlooptijd van een wijziging in de winkeltijden verordening minimaal 6 weken bedraagt;
• ondernemers bij de start van het toeristenseizoen de winkels al op zondag willen openen om zo geen kansen te missen;

hebben Harderwijk Anders en VVD, als de twee grootste partijen en winnaars van de verkiezingen, het initiatief genomen om op de raadsvergadering van 5 april 2018 een motie in te dienen voor een voorlopige wijziging van de Verordening Winkeltijden. Wanneer deze motie wordt aangenomen, kunnen de winkels in de zomermaanden op zondag open, wanneer de ondernemers dat wensen.
PvdA, Groen Links en D66 zullen de motie mee-indienen.

De inhoud van de motie is kort samengevat:
• Mogelijk te maken dat alle winkels in de gemeente Harderwijk op de zondagen in de maanden juni, juli, augustus en september van 2018 tussen 12:00 en 18:00 open kunnen zijn
• Dit af te stemmen met de ondernemers in de binnenstad

Deze voorlopige wijziging staat volledig los van de onderhandelingen voor de coalitie en is alleen bedoeld om ondernemers geen kansen mis te laten lopen in de voor hen zo belangrijke zomermaanden.

Foto: Albert Wuestman

Albert_steen
Harderwijk Anders