Kimberley van Eijkel

Raadslid

Ik ben Kimberley van Eijkel (1987) en ik ben al een tijdje als steunfractielid betrokken bij Harderwijk Anders. Mettertijd heb ik gemerkt dat mijn ambities nog net iets verder gaan dan dit en ik ook graag zou aansluiten bij de gemeenteraad. Wie weet wat er nog voor mij in het verschiet ligt! Maar waarom heb ik voor de politiek gekozen? En waarom nou juist Harderwijk Anders? Easy!

Om deze vraag te beantwoorden geef ik een kleine inkijk in mijn geschiedenis en in mijn visie op de samenleving.

Ik ben maatschappelijk betrokken en probeer het potentieel in iedereen te benutten met respect voor individuele waarden. Dit is altijd een ‘ding’ voor mij geweest. Al vanaf het als klein meisje niet mogen meedoen met voetbal op het schoolplein (want: je bent geen jongen), waar ik net zo lang bleef doorpraten en, ik zal eerlijk zijn, af en toe een duw uitdeelde tot ik ook mee mocht doen…

Later ben ik theologie gaan studeren. Velen denken dat je dat gaat doen, omdat je dominee zou willen worden. Dit ging voor mij echter niet op. Ik ben altijd erg geïnteresseerd in culturele,(non)religieuze en gender gerelateerde vraagstukken en overtuigingen. Ik wil weten waarom mensen op een bepaalde manier denken en handelen. Ik wil graag luisteren naar wat mensen vertellen en dán mijn mening vormen. Zogenaamde hear say houd ik dan ook absoluut niet van. Ik ‘bestudeer’ de achtergronden van mensen en leg dit naast de feiten die reeds bekend zijn. Alleen dan kan je tot een gegronde mening komen. Dit betekent dat je moet praten met mensen, want de wereld wordt immers gevormd door mensen.

Tijdens mijn studie ben ik ook regelmatig uitgedaagd om nog meer vast te houden aan mijn principes. Ik werd vaak aan de kant gezet, omdat ik niet tot de juiste ‘groep’ hoorde. Ik geloof in God, maar ben niet institutioneel gebonden, heb hier geen eenduidige visie op en ik laat daar mijn politieke voorkeur niet door bepalen. Volgens sommigen had ik o.a. daarom het ‘recht’ niet om deze studie te volgen. Ik zie er anders uit dan het stereotype theoloog en ook dat heb ik gemerkt. Niet alleen vanuit medestudenten, maar ook vanuit docenten en latere werkgevers. Dit heeft mij dermate gevormd dat ik verder kijk dan uiterlijk, het opneem voor de positie van de vrouw, de discussie graag aan ga betreft minderheden en me sterk maak voor diversiteit.

Dit zijn dan ook de krachten die ik momenteel inzet bij mijn werk als coördinator van het platform Welkom Vluchtelingen Harderwijk. Hier fungeer ik als verbindende factor en degene die de communicatie verzorgt tussen de gemeente, allerhande instanties, stichtingen, COA en het AZC. Uiteraard hoort hier het stukje uitvoeren ook bij!

Graag wil ik aspecten als openheid, verbinding, maar ook scherpte en een kritische visie inzetten binnen Harderwijk Anders. Ik hoop op deze manier bij te dragen aan een verdraagzaam, open, divers en modern Harderwijk. Iets wat Harderwijk Anders ook nastreeft. Daarom past deze partij bij mij en pas ik bij deze partij. Waarom vasthouden aan ‘zo hebben we het altijd gedaan’? Blijf elkaar uitdagen en verleg grenzen.

De (lokale) politiek is er voor iedereen en dat vraagt om creativiteit en flexibiliteit. Kortom: een andere aanpak!

Daarom was de keuze voor mij snel gemaakt: ik bén Harderwijk Anders

Kimberley van Eijkel

03.-Kimberley-vierkant-570x570

Gegevens

Functie: Raadslid

E-mail: k.vaneijkel@harderwijk.nl

Telefoonnummer: ‭06-3912 3519‬